>

På alle SKI’s aftaler er der stillet en lang række krav til leverandører og produkter, blandt andet til leverandørernes samfundsansvarlighed. Derudover stiller vi på de enkelte aftaler forskellige krav til miljø og klima. Det kan fx være til økologi på fødevareaftalerne, miljømærker på forbrugsartikler, krav til energiforbrug på printere og meget mere. Dem kan du læse om på de enkelte aftalers sider på ski.dk. På de fleste sider finder du også gode råd til, hvad du selv kan gøre for at blive mere grøn, når du køber ind. Nu hjælper nye genveje dig med hurtigt at finde det grønne indhold på siden.

På alle aftalesider, hvor der findes aftalespecifikke grønne krav, finder du nu genvejsknapper øverst på siden, der hurtigt leder dig videre til de grønne aftaletekster.

Via knappen ”Gå til bæredygtighed på aftalen” finder du nyttig viden om grønne og bæredygtige tiltag på aftalen. Du finder både de generelle og de aftalespecifikke krav i et skema, der også henviser til de relevante bilag. Du kan også se, hvordan de enkelte aftaler understøtter FN’s verdensmål – både de overordnede mål og delmålene samt læse om eventuelle grønne evalueringskrav.

Under ’Gode råd om grønne indkøb på aftalen’ finder du i tre trin gode råd til, hvordan du kan købe grønt ind på aftalen.

Når du er logget ind på ski.dk, vil du på udvalgte aftaler også finde en genvej til et e-katalog, hvor vi har foretaget en filtrering, så det kun indeholder produkter, der lever op til en række grønne krav. Du kan finde genvejen til det grønne katalog på 50.20 Forbrugsartikler og 50.62 Lyskilder, og funktionen kommer løbende til på flere aftaler.