>

Den nye møbelaftale er opdelt i tre selvstændige aftaler: en til kommunerne, en til staten og en til regionerne. Opdelingen sker bl.a. for at imødekomme forskelle i behov hos kunderne og af hensyn til markedet, da en samlet aftalevolumen vil kunne udfordre leveringssikkerheden.

”Kommunerne har brug for et relativt bredt sortiment til fx både kontor- og plejemiljøer, mens fx staten har brug for et mere fokuseret sortiment”, fortæller udbudskonsulent i SKI, Preben Svenstrup.

Som en konsekvens af opdelingen vil tidsplanerne for de tre aftaler være forskudt af hinanden. 50.30 Møbler (Kommuner) er netop nu i tilslutning og har tilslutningsfrist den 7. januar 2020. Aftalen træder i kraft den 1. september 2020. 50.31 Møbler, som er aftalen til staten, træder i kraft den 1. januar 2021. Tidsplanen for 50.32 (Regioner) er endnu ukendt.

Du kan løbende holde dig opdateret her.

Øget fokus på miljøet

På den kommunale møbelaftale er der som tidligere fokus på pris og kvalitet. Det er vigtigt, at de kommunale kunder kan handle kvalitetsprodukter til en fornuftig pris. Men på den nye aftale er der også et øget fokus på muligheden for at handle miljøvenligt.

Konkret vil miljøsortimentet på aftalen komme til at indeholde følgende:

  • Et mindre sortiment af miljømærkede produkter
  • Mulighed for at købe brugte møbler, hvis leverandøren har sådanne
  • Kontraktbestemmelser, som forpligter leverandøren til at rådgive kunden om muligheder for genanvendelse af kundens brugte møbler (salg, donation, kildesortering, mv.)
  • Priser på vedligeholdelse af møbler med henblik på længere levetid.

Se her, hvordan du tilslutter dig.

Understøtter nye arbejdsformer og e-handel

Med den kommende kommunale møbelaftale bliver det nemmere at indrette kontorer, der passer til arbejdsformer som kombinerer teamarbejde og individuelt arbejde – forskellige arbejdsformer, som anvendes mange steder. Det bliver bl.a. nemmere at skærme af for lyd i større rum, og der bliver flere muligheder for at tilpasse løsninger til den enkelte medarbejders ergonomiske behov.

Som noget nyt er der på aftalen stillet krav om, at kunderne fra og med den 1. januar 2021 skal kunne købe møbler i leverandørens webshop. Her skal man kunne se møblerne i alle farve- og materialevarianter. Det vil gøre det meget lettere for kommunerne at handle på aftalen.

Læs mere om aftalen og tilslut dig her. ​​