>

Nu er det snart muligt at købe ind på den nye fødevareaftale 09.01 Fødevarer og engangsartikler. Dansk Cater har vundet genudbuddet af aftalen og skal nu levere fødevarer til køkkener rundt om i landet. Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud og aftalen kan frit benyttes af alle SKI’s kunder – medmindre man som kunde har forpligtet sig til SKI’s anden fødevareaftale 50.90.

 

Konform med markedet og kundernes behov

Rammeaftalen er udformet på en måde, der sikrer, at kunderne får et bredt sortiment – et sortiment som afspejler sæsonerne, en høj fødevarekvalitet og en høj grad af leveringssikkerhed. Derudover er aftalen blevet mere enkel at anvende, da den nye aftale er en eneleverandøraftale.

”Vi har arbejdet hårdt på at imødekomme kundernes behov – både ift. sortimentsudvalg og brugervenlighed. Men samtidig skal det også være muligt for markedet at efterleve kundernes krav og ønsker,” siger Christian Lunding.

Aftalen løber i to år med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse. Køb på aftalen kan ske via Dansk Caters webshop eller gennem en punch-out løsning i kundens eget e-handelssystem.

”Det er alt i alt en aftale, der er konform med både markedet og kundernes behov. Udover et godt og bredt sortiment har SKI også sikret skarpe priser på aftalen. I det store billede betyder det, at der vil blive frigivet ressourcer, som kan anvendes på andre prioriteringer til gavn for kundernes kerneforretning,” siger Christian Lunding.

Et prisbenchmark på SKI’s nye aftale 09.01 Fødevarer og engangsartikler viser et besparelsespotentiale på 10%, hvor potentialet er 3% på det økologiske sortiment og 7% for det konventionelle sortiment. Benchmarket er beregnet på baggrund af data fra indkøbsdatasamarbejdet med udgangspunkt i kundernes 2019 forbrug og faktiske priser. Benchmarket er baseret på gennemsnitsberegninger, hvorved enkelte organisations besparelsespotentiale dermed kan variere.

Aftalen er klar til brug i efteråret

Grundet flere fristforlængelser har SKI været nødsaget til at rykke ikrafttrædelsesdatoen. Dels blev der fastsat ny tilbudsfrist, da udbuddet undervejs overgik til udbud med forhandling, dels på grund af coronapandemien.

”Udbruddet af coronavirus (COVID-19) har påvirket alle i både den offentlige og private sektor og stillet krav om skarp prioritering af både medarbejderressourcer og opgaver. Derfor har vi løbende justeret diverse tidsfrister på udbuddet. Det betyder, at aftalen er blevet forsinket og får en senere ikrafttrædelsesdato end først forventet. Det er selvfølgelig ikke optimalt, men har været en nødvendighed for at sikre den bedst mulige aftale,” siger Christian Lunding.