>

Den 1. januar 2023 trådte en ny bestemmelse i kraft. Den betyder, at offentlige ordregivere skal indhente udtalelse om udelukkelsesramte tilbudsgiveres pålidelighed hos en ny enhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Virksomheder, der er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, har ret til at dokumentere deres pålidelighed (såkaldt selfcleaning) og har dermed også muligheden for at genvinde retten til at handle med den offentlige sektor.

Hidtil har det været den enkelte ordregivers eget ansvar at vurdere tilbudsgiverens dokumentation for pålidelighed. Fremover skal offentlige ordregivere indhente vejledende udtalelser fra Enheden for Vurdering af Pålidelighed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Du kan læse mere om udelukkelsesgrunde, ret til selfcleaning samt procedurer for indhentning af udtalelser fra Enheden for Vurdering af Pålidelighed på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Samme sted finder du vejledninger og skabeloner til brug for såvel ordregivere som virksomheder.

Som ordregiver må du ikke tildele kontrakten, før du har indhentet den vejledende udtalelse fra enheden. Det er dog dig som ordregiver, der vælger, om du vil lægge den vejledende udtalelse til grund for din pålidelighedsvurdering af virksomheden.

Da Atea A/S i 2018 blev dømt for bestikkelse af offentligt ansatte, blev virksomheden omfattet af udelukkelse og dermed ret til mulighed for at påvise pålidelighed.

Læs mere på SKI's side vedr. Ateas sag.