>

Miljø og klima er ikke nødvendigvis det første, man tænker på i forbindelse med printere og kopimaskiner. Ikke desto mindre har SKI i genudbuddet af 50.10 Kopi og print stillet endnu skrappere, grønne krav end på den forrige aftale.

De tre leverandører er tildelt ud fra TCO-beregninger af deres tilbud. Det betyder, at både totalomkostninger og livstidsstrømforbrug for produkterne er taget med i evalueringerne. Der er altså tildelt på baggrund af de mest energieffektive maskiner, hvor man blandt andet ser på anskaffelsesprisen, pris på strømforbrug samt CO2-udledning i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer. Med hensyn til energiforbrug skal alle maskinerne som mindstekrav også opfylde Energistyrelsens indkøbsanbefalinger om en standbyfunktion.

Se leverandørerne på aftalen (i alfabetisk rækkefølge)
  • Atea A/S
  • Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S
  • Ricoh Danmark A/S

De tre leverandører er sidestillede på aftalen, og kunder tildeler ordrer på baggrund af kriteriet ’laveste omkostninger’.

Når du køber ind på aftalen, har du også mulighed for at inddrage skifteomkostninger.

Aftalen kan anvendes af alle SKI’s kunder

Kopi-aftalen er en fællesoffentlig aftale. Det betyder, at ministerier, styrelser, statslige institutioner og forberedende grunduddannelser (FGU) er forpligtet til at benytte aftalen via statens indkøbscirkulære.

Derudover har 84 kommuner valgt at tilslutte sig aftalen og dermed forpligte sig til at anvende den.

Alle SKI’s øvrige kunder kan benytte aftalen uden forpligtelse.

SKI har bl.a. skærpet kravene til service på maskinerne. Serviceaftalerne er således på seks år med mulighed for forlængelse i ét år. Målet er, at maskiner i højere grad skal repareres frem for udskiftes - trods et marked præget af hastig, teknologisk udvikling.

Der er ligeledes stillet krav om, at produkter skal leve op til type 1-miljømærker (EPEAT, Svanemærket, TCO Certified og Der Blauer Engel), der er livscyklusbasserede miljømærker. Disse mærker tager hele produktets cyklus – lige fra råvarer, produktion og brug til genbrug, recirkulering og affald – med i vurderingen, når der fastsættes krav om, hvornår et produkt kan miljømærkes. På den måde arbejder mærkerne for lav miljøbelastning i hele produktets livscyklus.

Michael Terkelsen, der er chefkonsulent i CSR og bæredygtighed i SKI, uddyber:

”Når det kommer til et produkts livscyklus, er det vigtigt, at vi fokuserer på, at materialerne og produktet forbliver i et kredsløb, som forebygger unødvendigt affald og ressourcespild. Derfor er det centralt, at produkterne er holdbare og har en lang levetid – men det er også væsentligt, at delkomponenter kan genanvendes således, at råvarerne får et forlænget liv.”

Grønnere indkøbsadfærd

På aftalen er der stillet skærpede krav til blandt andet transport og emballage. Leveringskøretøjer skal leve op til Euronorm 6, og emballagen må ikke indeholde PVC eller nogen anden form for klorbaseret plast.

Derudover indgår der en serviceaftale på seks år med mulighed for at forlænge yderligere ét år. Produkterne forsøges dermed sikret en længere levetid, da der i højere grad er mulighed for reparation frem for udskiftning af maskinen.

I udvikling af aftalen har SKI været i dialog med offentlige organisationer, leverandører, producenter og brancheforeninger for at få input til, hvordan vi sikrer konkurrencen og dækker behovene hos de offentlige organisationer.

Udbuddet er tilknyttet en ekspertgruppe, der består af it-fagpersoner og -indkøbere. Her er der peget på ønsket om, at leverandørerne skal kunne tilbyde kunderne en samlet, digital portal. Den skal vederlagsfrit hjælpe kunderne til at få et bedre overblik over deres maskiner samt give mulighed for nemmere opfølgning på leveringer og fakturering.

Alle tre leverandører skal udvikle portalen specifikt til aftalen. SKI har stillet krav om, at portalen skal være klar til brug inden for det første år efter aftalens ikrafttrædelse.

Kort om 50.10 Kopi og print

Aftalen forventes at træde i kraft til september i år. Den indgår i Statens indkøbsprogram og er dermed forpligtende for staten. Tilsluttede kommuner er forpligtet til at benytte aftalen, og øvrige kunder vil frit kunne benytte den, hvis de havde abonnement hos SKI, da udbudsbekendtgørelsen blev offentliggjort den 10. marts 2023.

50.10 Kopi og print omfatter et bredt udvalg af relevante produkter inden for kopi og print, herunder printere og multifunktionsprintere, der dækker administrative standardbehov. Maskiner til brug på fx laboratorium og trykkeri er ikke omfattet af aftalen.

Aftalen giver mulighed for at tilkøbe serviceaftaler, tilbehør og relevant software, herunder specifikt fol-low-me-print og Universal Print Management Software.