>

Når SKI’s aftale på sygeplejeartikler til kommuner og andre offentlige organisationer som professionshøjskoler og sosu-skoler udløber 22. maj, er den nye aftale klar. Udbuddet af 50.95 Sygeplejeartikler har været undervejs i et års tid, og i dag tildelte SKI kontrakten til Mediq Danmark A/S, som også er leverandør på den eksisterende aftale.

”Når vi sammenligner de tilbudte priser fra Mediq med de priser, den offentlige sektor gav for tilsvarende produkter i 2018, kan vi se en besparelse på 10 pct. Vi har brugt kommunernes indkøbsdata til at foretage sammenligningen, og selvom besparelsespotentialet selvfølgelig vil variere fra myndighed til myndighed alt efter deres specifikke forbrug, forventer vi, at de tilsluttede kommuner og øvrige offentlige organisationer samlet set vil spare godt 8 mio. kr. om året og 34 mio. kr. i aftalens fireårige løbetid,” siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

På den nye aftale er sortimentet blevet opdateret og udvidet ud fra bl.a. kommunernes indkøbsdata, så det i højere grad dækker den offentlige sektors behov for sygeplejeartikler, og leveringsvilkårene er blevet justeret, så de minimerer transaktionsomkostningerne for både kunde og leverandør.

Kvalitet er alfa omega

SKI har fra starten af genudbuddet haft en tæt dialog med de offentlige indkøbere og med fagpersoner, der bruger sygeplejeartikler i dagligdagen.

”Fagpersonerne – i dette tilfælde særligt sårsygeplejersker – har givet det faglige og praktiske perspektiv på, hvilke krav der skal stilles til produkterne, og hvordan aftalerne skal fungere i hverdagen. Fagpersonerne har også testet udvalgte produkter. De kender brugssituationerne og de udfordringer, man står overfor i virkelighedens verden, så deres input har været alfa omega, for at sikre den gode kvalitet,” siger Christian Lunding.

Kvaliteten af sygeplejeartiklerne har vægtet 60 pct. i den endelige pointafgivning, mens prisen har vægtet 40 pct.

Aftalen træder i kraft den 23. maj 2020, når den eksisterende aftale udløber. Læs mere om aftalen her.​