>

Udbudsmaterialet for den kommende SKI-aftale 02.17 It-konsulenter er offentliggjort. Dermed kan virksomheder, der leverer it-konsulentydelser inden for aftalens 14 ydelsesområder, nu ansøge om at prækvalificere sig til konkurrencen om at blive leverandør af it-konsulenter til det offentlige. 

SKI prækvalificerer 22 virksomheder. Det er disse virksomheder, der får mulighed for at afgive tilbud på aftalen og blandt dem, at SKI i sidste ende vil finde de 15 virksomheder, der bliver leverandører på aftalen 

Konsulentbranchen er i vækst, og det er et marked med mange velkvalificerede leverandører. Vi forventer derfor at modtage mange ansøgninger, og konkurrencen bliver hård,” siger Christian Lunding, der er udbudsdirektør i SKI.   

Med aftalen kan det offentlige købe konsulenter til konkrete opgaver fx inden for databehandling, test og udvikling af it-systemer samt hardwareopgaver. Konsulenterne hyres ind på timebasis og sidder typisk og løser opgaverne inhouse hos den enkelte organisation.  

De leverandører, der ansøger om prækvalifikation, skal leve op til nogle forudbestemte krav - fx minimumomsætning samt erfaring med opgaver inden for en eller flere af aftalens ydelsesområderKan den enkelte virksomhed ikke selv leve op til kravene, er der flere muligheder for alligevel at være med 

Udbudsretten giver forskellige muligheder, hvis en virksomhed ikke selv kan opfylde kraveneVirksomheden kan enten gå sammen med andre i et konsortium, eller også kan virksomheden støtte sig op af en anden virksomhed. Det kan være et godt alternativ for en lille virksomhed, som fx er specialiseret inden for ét af aftalens ydelsesområder,” siger Christian Lunding. 

Kravene for at være med i konkurrencen er defineret i udbudsbekendtgørelsen, som er offentliggjort sammen med udbudsmaterialet. 

Fristen for at ansøge om at blive prækvalificeret er den 7. december 2020 kl. 13.00Læs mere om 02.17 It-konsulenter her. 

Sammen med 02.15 It-rådgivning skal 02.17 It-konsulenter dække det offentliges behov for både strategisk rådgivning og konkrete, it-specifikke opgaver som fx systemrettelser.  

På 02.17 kan du købe konsulenter inden for 14 forskellige ydelsesområder, hvoraf syv af områderne er obligatoriske, mens syv er frivillige. Du kan se alle ydelsesområder her

02.15 forventes klar til brug i maj 2021, mens 02.17 forventes klar til brug Q4 2021. 

Aftalerne stilles til rådighed for alle offentlige organisationer i Danmark. Når en kommune, statslig organisation eller region har brug for it-konsulentbistand, beslutter organisationen selv, om de vil købe ind på aftalen eller finde alternative muligheder.