>

Nu er udbudsmaterialet til genudbuddet af den fælleskommunale SKI-aftale på hjælpemidler til toilet og bad, rollatorer, senge og madrasser offentliggjort. Dermed er det tid til, at interesserede virksomheder kan byde ind på de i alt 19 delaftaler, der hver får en leverandør.

Når virksomhederne læser udbudsmaterialet igennem, skulle de meget gerne kunne genkende store dele af det – de har nemlig selv bidraget aktivt til at forme materialet, fortæller Sofia Vork Stokholm, der er udbudskonsulenten bag genudbuddet.

”I SKI søger vi altid at få kvalificerede inputs fra markedet, når vi er i gang med en udbudsproces. Det er helt afgørende for at opnå en attraktiv aftale for de offentlige kunder. I denne udbudsproces har vi skruet endnu mere op for dialogen med de potentielle leverandører. Vi har nedsat en leverandørfølgegruppe, hvor vi løbende har mødtes og drøftet, hvordan vi kan forene kommunernes ønsker og behov ned de produkter og den kvalitet, virksomhederne kan tilbyde,” siger Sofia Vork Stokholm.

Alle potentielle leverandører på markedet er blevet tilbudt plads i leverandørfølgegruppen på 50.98 Genbrugshjælpemidler, og 17 forskellige hjælpemiddelvirksomheder har deltaget. Derudover har et udkast til udbudsmaterialet været i teknisk dialog ad flere omgange, hvor alle interesserede har haft mulighed for at komme med input.

”Vi har haft stor gavn af leverandørfølgegruppen. Vi har mødtes med dem sideløbende med den kommunale ekspertgruppe, hvor fagpersoner og indkøbere fra kommunerne sidder. Derigennem har vi haft mulighed for at drøfte udfordringer og ønsker fra begge sider af bordet og finde nogle kompromiser, som flest muligt kan se sig selv i,” siger Sofia Vork Stokholm.

Brancheforening: Positivt at være tættere på processen

Brancheforeningen Danish.Care repræsenterer over 140 virksomheder inden for hjælpemiddelområdet. Herigennem har foreningens direktør, Morten Rasmussen, løbende været i dialog med SKI om de to aftaler på hjælpemiddelområdet, som SKI begyndte at udbyde tilbage i 2019.

”I forbindelse med dette genudbud har vi oplevet en mere involverende og lyttende proces. Det er min oplevelse, at virksomhederne har været glade for at deltage i leverandørfølgegruppen og har fået en god dialog på møderne. Så alt i alt har det været positivt at være tættere på udbuddet. Nu er vi spændt på at dykke ned i det endelige materiale,” siger Morten Rasmussen, direktør i Danish.Care.

Virksomhederne har frem til den 18. januar 2024 til at afgive tilbud på en eller flere af de 19 delaftaler. Samlet set forventes aftalen at have en omsætning på ca. 507 . mio. kr., og den samme virksomhed kan godt vinde flere delaftaler. At vinde forudsætter imidlertid, at man byder ind med produkter af høj kvalitet.

”Kvaliteten vægter 60 pct. i den endelige evaluering. Vi tester alle tilbudte produkter sammen med fagpersoner som ergoterapeuter og depotmedarbejdere, der til dagligt arbejder med hjælpemidlerne. Dertil har vi inviteret en bruger, der selv er bruger af hjælpemidler , vi skal teste,” siger Sofia Vork Stokholm.

Kvalitetstestene gennemføres i februar og marts 2024, og SKI forventer at være klar til at udpege vinderne i slutningen af april. Aftalen forventes at træde i kraft den 20. juni 2024.

Aftalen er delt op i 19 delaftaler og omfatter følgende hjælpemidler:

  • Rollatorer
  • Elscootere
  • Senge og tryksårsforebyggende madrasser
  • Hjælpemidler til toilet og bad
  • Hvert produkt på aftalen vil få sin egen delaftale, som tildeles én leverandør.

91 kommuner er tilsluttet en eller flere delaftaler på aftalen, som samlet set forventes at have en omsætning på ca. 507 mio. kr. i aftalens varighed inkl. reservedelsaftaler.

Samtlige tilbudte produkter bliver evalueret på kvalitet. Kvaliteten vægter 60 pct. og bliver bedømt af fagpersoner i kommunerne som fx ergoterapeuter og depotmedarbejdere i samråd med en repræsentant blandt brugerne. Der er i den forbindelse fastsat et kvalitetsniveau, produkterne som minimum skal leve op til for at komme videre i udbudskonkurrencen. Prisen vægter de resterende 40 pct., når tilbuddene evalueres.

På aftalen er bæredygtighed indtænkt gennem fragtgebyrer og krav til transport og pakning af produkterne samt høje krav til og vægtning af kvalitet, der skal sikre hjælpemidler, der holder i lang tid. Derudover er der indarbejdet en reservedelsaftale, hvor leverandørerne i fire år efter aftalens udløb fortsat skal kunne levere biprodukter.

Den nye MDR-forordning, der afløser EU’s direktiv om medicinsk udstyr, trådte i kraft den 26. maj 2021 og indeholder regler om og krav til medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr omfatter bl.a. instrumenter, apparatur, udstyr og software beregnet til medicinske formål som at diagnosticere, behandle og forebygge sygdomme. Formålet er at øge patientsikkerheden og sikre ensartede standarder for udvikling, produktion og anvendelse af medicinsk udstyr i Europa.

Implementeringen af MDR-forordningen er kompleks. Den danske/skandinaviske måde at forvalte hjælpemidler på giver udfordringer i kommunerne, fordi der er store merudgifter indbygget i MDR-forordningens krav. Mange af disse udfordringer kan ikke løses udbudsteknisk, da udbudsloven rangerer under patientlovgivningen. Den måde SKI har indtænkt forordningen i udbuddet er blandt andet ved at stille krav om, at leverandørerne beholder fabrikantansvaret i en given periode. Det er en af de måder, SKI sikrer bæredygtige produkter, der kan holde i lang tid, og som er økonomisk rentable i driften.