>

Det er ikke den store overraskelse, at IT-udviklingen går hurtigt. Virkelig hurtigt. Der kommer nye produkter og løsninger på markedet næsten hver dag. Og hvordan laver man så en rammeaftale med softwareprodukter, når IT-landskabet udvikler sig så stærkt? Det var én af flere problemstillinger, der blev taget op på det første Nordic Software Summit, som blev afholdt i SKI den 22. august 2019.

Her fik SKI besøg af kollegaerne fra finske Hansel og svenske SKL Kommentus for at udveksle erfaringer og drøfte offentligt IT-indkøb. Teamleder for IT og Tele i SKI, Zannie Finderup, finder samarbejdet på tværs af grænser berigende: ”I Europa har vi en lang række organisationer, der i vid udstrækning har samme rolle som SKI, men som er indrettet og arbejder efter vidt forskellige modeller. Vi har sammen med finnerne og svenskerne fundet et fagligt fællesskab på lige præcis software-området. Vi har erfareret, at vi sidder med nogle af de samme udfordringer, og at vi befinder os på nogenlunde samme sted på rejsen mod at skabe nye rammeaftaler på software-området.”

Rammeaftalerne skal følge den teknologiske udvikling

Offentlige indkøbere i Finland og Sverige står overfor nogle af de samme udfordringer som vi i Danmark, når rammeaftalernes lukkede kredsløb karambolerer med den teknologiske udvikling. SKI har foretaget en markedsundersøgelse af IT-landskabet i forbindelse med den kommende rammeaftale 02.06 Standard Software, og nogle af undersøgelsens resultater blev taget op på Nordic Software Summit.

Zannie Finderup peger på tre vigtige hovedpunkter fra Nordic Software Summit, som SKI vil forsøge at favne i de kommende IT-rammeaftaler, herunder 02.06 Standard Software:

  1. Få arbejdet den teknologiske udvikling ind i rammeaftalerne
  2. At møde kunderne der, hvor de befinder sig i IT-landskabet
  3. Tage højde for markedets nyeste afregningsmodeller

Næste Nordic Software Summit forventes afholdt i foråret 2020 i Helsinki.

Genudbuddet 02.06 Standard Software er en frivillig aftale, som i øjeblikket befinder sig på udbudsplan. SKI forventer at påbegynde markedsanalysen første kvartal af 2020. Aftalen forventes at være klar til brug start 2021. SKI’s kunder vil blive inviteret til at deltage i 02.06 Standard Softwares referencegruppe, og vil dermed få indflydelse på aftalen. Du kan holde dig opdateret på udbuddet her.