>

Artiklen er skrevet af Miljømærkning Danmark og er oprindeligt bragt på deres hjemmeside i oktober 2018. Se den originale artikel her.​​​

Møbelvirksomheder og offentlige indkøbere mødte talstærkt op, da Københavns Kommune og POGI i samarbejde med Statens og Kommunernes Indkøb (SKI), Træ- og Møbel Industrien og Miljømærkning Danmark inviterede til seminar og workshop d. 1. oktober.

Anledningen var Københavns Kommunes nye politik om miljømærkede indkøb, en politik SKI med sin udbudsviden bistår til som sparringspartner. SKI gennemfører det næste udbud af kontormøbler i 2020. Hvis SKI’s kunder efterspørger miljømærkede produkter, og markedet kan honorere indkøbsbehovet, vil dette ses afspejlet i udbudsmaterialet. Da møbelindustrien i øjeblikket vurderes at kunne tilbyde relativt få miljømærkede produkter, er en tidlig og fokuseret dialog et godt redskab til at fremme markedet. Og da udbuddet allerede annonceres i 2020, er det nu, at markedet skal varsles, så virksomhederne får tid til at omstille sig for at honorere efterspørgslen efter miljømærker.

Virksomhederne bød den tidlige markedsinvolvering velkommen:

”Jeg synes, det er rigtig positivt, at Københavns Kommune har indledt denne meget tidlige markedsinvolvering. Og det er en god idé at bringe kommuner, leverandører og producenter sammen til workshop om brug af internationale miljømærker i udbud af møbler. Jeg håber, der bliver mulighed for at fortsætte dialogen ved lignende møder fremover”, udtalte produktchef Helle Blaedel fra Kinnarps A/S.

Mange kommuner og regioner bakker op

Virksomhedernes positive modtagelse var fuldstændig i tråd med intentionerne med mødet, og flere kommuner satte pris på virksomhedernes engagement:

”Det er glædeligt, at så mange leverandører og producenter er dukket op til mødet i dag. Det er leverandørerne og producenterne, der ved, hvad der sker i markedet. Derfor vil jeg opfordre til, at de kommer på banen med deres input til kommende møbeludbud – og helst med konkrete forslag til, hvordan udbudsmaterialet kan blive bedre”, lød budskabet fra Contract manager Mette Rich, Aarhus Kommune.

Mange kommuner har tilsluttet sig intentionen i Københavns Kommunes nye politik om miljømærkede indkøb, hvilket betyder, at der potentielt er et stort marked for miljømærkede møbler i vente. SKI vil gerne bidrage til, at kommunernes ønsker kan indfries:

”SKI er sat i verden for at understøtte vores kunders indkøbsbehov til de bedst mulige priser. Når Københavns Kommune sammen med de 36 andre kommuner ønsker at kunne købe miljømærkede møbler, er det klart, at vi undersøger, hvordan vi kan lave en indkøbsaftale, der matcher behovet” sagde Michael Terkelsen, udbudsjurist fra SKI.

Tredjepartscertificering letter dokumentationsarbejdet

Til workshoppen fortalte indkøbschef i Frederiksberg Kommune og formand for POGI, Adam Hey, om, at POGI partnerne så vidt muligt ønsker at købe miljømærkede produkter i fremtiden . Han understregede, at intentionen blandt andet er båret af et ønske om at lette dokumentationsarbejdet for både virksomheder og indkøbere.

Hans pointe blev bakket op af miljø- og klimarådgiver Thomas A. Christensen fra Københavns Kommune, som bekræftede, at en af miljømærkernes store force for indkøberne er, at miljømærkede varer er dokumenterede og kontrollerede af tredjepart. Det er vigtigt, da de fleste offentlige indkøbere ikke selv har tid til at føre kontrol med, om miljø- og klimakravene i kontrakterne opfyldes.

Netop dokumentationsarbejdet opleves som omfattende af virksomhederne. De udtrykte generelt en positiv indstilling på mødet over for miljømærketiltaget, men vil gerne sikre sig, at deres investeringer i at opnå et miljømærke honoreres.

”Hvis virksomhederne skal levere et bæredygtigt sortiment, skal det også i praksis efterspørges”, forklarede branchechef Flemming Larsen fra Træ- og Møbelindustrien. Virksomhederne understregede pointen i den efterfølgende workshop og gav de offentlige indkøbere lektier for: Der skal arbejdes for, at den reelle efterspørgsel efter miljømærkede kontormøbler er til stede, både i kommuner og regioner samt i de enkelte institutioner.

Dagen blev afrundet med gensidig opfordring til at fortsætte dialogen omkring brug af miljømærker i udbud af kontormøbler – herunder frem mod det kommende SKI-udbud i 2020. Og dialogen skal bringes videre ud, så også underleverandører forberedes på de kommende krav og tiltag. Jo tidligere der indledes et samarbejde om miljøforbedringerne, jo mere smidig bliver processen.​