>

”Både kommuner og stat efterspørger kvalitet og bæredygtige løsninger. Det opnår vi bedst – og på bedste vilkår – når vi står sammen og stiller fælles krav på tværs af den offentlige sektor.”

Sådan siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI, om sammenlægningen af to møbelaftaler.

På baggrund af en omfattende analyse og dialog med markedet og de offentlige kunder har kommunerne og staten nemlig besluttet at fusionere de to eksisterende møbelaftaler, 50.30 Møbler (kommunal) og 50.31 Møbler (stat), til én fællesoffentlig aftale, 50.30 Møbler (2025). Det er sket i forbindelse med vedtagelse af den aftalestrategi, der definerer de overordnede rammer for aftalen.

Den nye aftale vil dække møbler til standardarbejdspladser, soft-seating, ergonomi, akustik, møde, kantine og fællesmøbler. Som noget nyt bliver aftalen inddelt i tre delaftaler, der hver får en leverandør:

"For at øge konkurrencen i markedet opdeler vi aftalen i tre specifikke delaftaler, der hver retter sig mod forskellige møbelkategorier. På den måde giver vi plads til, at mindre, specialiserede leverandører kan byde ind. Samtidig får den offentlige sektor adgang til mere skræddersyede sortimenter,” siger Christian Lunding.

I de næste faser af udbudsprocessen vil SKI arbejde tæt sammen med en ekspertgruppe for at udforme det præcise indhold af aftalen. Ekspertgruppen består af repræsentanter fra forskellige kommuner, styrelser og andre offentlige organisationer. Deres opgave bliver at dykke ned i detaljerne vedrørende sortiment, kravsspecifikationer og leveringsbetingelser.

En af ekspertgruppens opgaver bliver at konkretisere de krav, SKI skal stille til kvaliteten af møblerne, og finde ud af, hvordan man i en efterprøvning kan evaluere på kravene. Øget kvalitet skal give en bedre oplevelse af møblerne, men det skal samtidig forlænge møblernes levetid og dermed mindske belastningen af klima og miljø:

”Når møblerne holder længere, har vi ikke behov for at købe nye lige så hyppigt, og det nedsætter klimaaftrykket. Samtidig vil der være udvidet adgang til reservedele, service og reparationsydelser, så man kan forlænge møblernes levetid og vedligeholde de eksisterende møbler. For selvom vi laver indkøbsaftaler i SKI, anbefaler vi faktisk, at man køber så lidt nyt som muligt. Det skal denne aftale hjælpe til med,” siger Christian Lunding.

Fakta om 50.30 Møbler (2025)

Aftalen skal dække over møbler til standardarbejdspladser, soft-seating, ergonomi, akustik, møde, kantine og fællesmøbler til staten og kommunerne. Aftalen vil bestå af tre delaftaler, der hver tildeles en leverandør:

  • Delaftale 1 – Standard arbejdsplads
  • Delaftale 2 – Soft-seating, ergonomi og akustik
  • Delaftale 3 – Møde, kantine, fællesmøbler og andet.

Produkterne på aftalen vil blive evalueret på pris og kvalitet, hvor kvaliteten vægter 40 pct. og vurderes ud fra fysiske brugertests og målbare kvalitetsparametre, SKI fastlægger i samarbejde med branchefolk, kunderepræsentanter og fagspecialister. Der vil i den forbindelse blive fastsat et minimumskvalitetsniveau, som produkterne skal leve op til for at komme videre i udbudskonkurrencen.

Kommuner, regioner og øvrige offentlige organisationer skal tilslutte sig aftalen, hvis de ønsker at anvende den, mens staten automatisk vil være forpligtet via Statens Indkøbsprogram.

Den nye fællesoffentlige aftale forventes at træde i kraft den 6. januar 2025, hvor den statslige aftale, som den første af de to nuværende aftaler, udløber. De kommunale kunder vil overgå til den nye aftale, efterhånden som deres enkeltkøbsaftaler udløber.

Læs mere om aftalen på udbudssiden på ski.dk