>

Mange offentlige organisationer har som følge af Ruslands invasion af Ukraine behov for overblik over, om de køber russiske varer og ydelser. Det gælder også deres indkøb via SKI’s aftaler, der dækker knap tre procent af det samlede offentlige indkøb.

Der er ingen russiske leverandører på SKI’s aftaler. I sidste uge igangsatte SKI en undersøgelse af, om der på SKI-aftalerne tilbydes russiske varer, tjenesteydelser eller komponenter. Langt størstedelen af leverandørerne har nu meldt tilbage, og på den baggrund har SKI udarbejdet et overblik til de offentlige organisationer.

224 ud af 285.000 varelinjer er berørt

Ud fra leverandørernes oplysninger er der kun tale om få russiske varer eller komponenter i det sortiment, leverandørerne stiller til rådighed på SKI’s aftaler. Det drejer sig blandt andet om trævarer, fortæller markedsdirektør i SKI, Rasmus Lund Kongsgaard:

”Vi har i dag sendt en oversigt til kommunerne, staten, regionerne og øvrige offentlige organisationer over de varer, ydelser og komponenter fra Rusland, som SKI-leverandørerne har meldt ind til os. Det drejer sig om 224 ud af de i alt 285.000 varelinjer på SKI’s aftaler. Skulle flere varelinjer blive føjet til, når vi får svar fra de sidste leverandører, sender vi en opdateret oversigt ud. Vi markerer også de enkelte varelinjer i SKI-kataloget. Det betyder, at de offentlige organisationer vil kunne hente opdaterede kataloger ned i deres egne e-handelssystemer og se de markerede varelinjer, når de køber ind.”

Rasmus Lund Kongsgaard fortæller, at der dog stadig godt kan være god fornuft i at købe de berørte produkter via SKI-aftalerne:

”Flere af de pågældende produkter, fx trævarer, kan allerede være importeret fra Rusland og på lager hos en leverandør i Danmark. I sådanne tilfælde vil det ramme leverandøren snarere end Rusland, hvis man som kunde vælger at tilbageholde sit køb. Det kan derfor være en god idé at kontakte leverandøren, hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens indkøb vil forudsætte yderligere import fra Rusland.”

Udfasning og substitution af russiske varer

De leverandører, SKI har været i dialog med, oplyser, at de arbejder på at udfase de produkter eller komponenter, der kommer fra Rusland.

”Vi står klar til at hjælpe leverandørerne med at udfase produkterne og sikre, at de produkter, de erstatter dem med, lever op til såvel de kontraktuelle vilkår som indkøbsbehovet i de offentlige organisationer. I takt med at produkterne substitueres, opdaterer vi SKI-kataloget,” siger Ramus Lund Kongsgaard.

SKI følger udviklingen i samhandlen med Rusland nøje og følger de officielle danske anvisninger. Skulle der komme et importforbud eller lignende, vil SKI tage yderlige skridt.