>

Kronik af Christian Roslev, kommunaldirektør i Aalborg Kommune og Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør i Vordingborg Kommune, hhv. formand for og medlem af SKI’s bestyrelse Bragt første gang i Danske Kommuner nr. 21/2021.​

Der er i den grad pres på økonomien og servicerammerne i kommunerne. Borgerne forventer investeringer i vores fælles velfærd, at vi går i front med den grønne omstilling, og at vi skaber gode betingelser for vores lokale erhvervsliv. Det er krævende, men også en naturlig ambition for udviklingen af vores kommuner. Og det er en væsentlig del af den opgave, vi som kommunaldirektører skal være med til at løse og understøtte. Her kan strategiske indkøb spille en stor og vigtig rolle. De sikrer, at borgere og ansatte får de varer og ydelser, de har brug for. De skal foretages inden for rammerne af udbudsloven, mens vi så vidt muligt sikrer plads til mindre virksomheder. Og der skal tages højde for klimabelastning, TCO, økologi, kemi, genbrugsplast, arbejdsforhold, energieffektivitet, bortskaffelse, genbrugsmuligheder, leveringsvilkår, transaktionsomkostninger – og selvfølgelig prisen.

Strategisk indkøb er en kompleks og krævende opgave. Derfor skal vi heller ikke altid gøre det alene.

Sammen kan vi mere

Vi kommuner har en lang tradition for at samarbejde – også om indkøb. Stort set alle kommuner er medlem af et lokalt indkøbsfællesskab, hvor vi samarbejder med nabokommunerne og sparer udbudsressourcer. 

På de indkøbsområder, hvor vi har et stort og ensartet behov på tværs af landet, hedder vores indkøbsfællesskab SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice. 

Gennem SKI puljer vi vores kræfter og volumen og opnår i fællesskab de bedste indkøbsaftaler på for eksempel telefoni, computere, tablets, servere, genbrugshjælpemidler, bleer, kontorartikler, biler, brændstof, fødevarer og standardsoftware. 

I dag tilslutter langt de fleste kommuner sig de fælles indkøbsaftaler. Men der er stadig potentiale for, at flere kommer med. Skal vi rykke på de store, tunge dagsordener – skabe bedre priser og vilkår og flytte markeder i en mere bæredygtig retning – bliver vi nødt til at stå sammen.

Bæredygtighed er svært

Kommunerne har gennem mange år stillet grønne krav til produkterne på indkøbsaftalerne. Men skal vi for alvor rykke på den dagsorden, skal der stilles krav til hele den bæredygtige værdikæde. Det er ikke let for den enkelte indkøber at vurdere, hvornår et produkt reelt er ”grønt”, hvilke plasttyper der belaster klimaet mindst, og hvordan man beregner CO2-udledning.

Her er vi godt hjulpet af SKI, der på opfordring fra bestyrelse og medlemskommuner de senere år har rykket de fælleskommunale indkøb op i den bæredygtige superliga. 

Det kan de færreste kommuner formå på egen hånd. Pointen er klar: Når vi samler kræfterne på tværs af kommunegrænser, får vi en langt stærkere muskel til at trække såvel produktion som indkøbs- og forbrugsmønstre i en grønnere retning. Resultaterne taler deres tydelige sprog. 

Plus på den grønne bundlinje

På de fælleskommunale indkøbsaftaler i SKI bliver den bæredygtige værdikæde gennemgået med en tættekam for at identificere alle de håndtag, der kan drejes på – så der systematisk stilles grønne krav til produktion, logistik, levering, anvendelse og produktets efterliv. 

Det betyder, at indkøb på SKI-aftalerne bliver stadigt grønnere. For eksempel kan møbler og AV-udstyr nu købes brugt, hvis man ønsker det. Der er ikke længere dag-til-dag-levering af kontorartikler, og gebyret for små ordrer er hævet. På den måde kommer vi de små, CO2-tunge leveringer til livs. Der stilles så skrappe krav til kemi og indholdsstoffer i forbrugsartikler, at alle produkter lever op til miljømærkekravene. Og på brændstofaftalen er der nu alternativer, der udleder færre skadelige stoffer end almindeligt brændstof. 

Samtidig arbejder SKI på at understøtte det praktiske indkøbsarbejde, så det bliver mindre kompliceret for os at foretage de grønne indkøb. For eksempel ved at gøre det nemt og enkelt at finde de grønne produkter i e-kataloget og dermed sammensætte et grønt katalog. På den måde kan både pædagogen, sagsbehandleren og ergoterapeuten – der ikke har indkøb som kerneopgave – let og ligetil lægge de grønne varer i kurven.

Større råderum i kommunerne

Kommunernes fakturaer viser tydeligt, at kommunerne betaler mindre for nøjagtigt de samme varer – endda ofte fra de samme leverandører – når vi puljer indkøbene. Med de fælleskommunale aftaler, som trods alt kun udgør 2,5 procent af det samlede kommunale indkøb, har vi alligevel skabt et varigt besparelsespotentiale for kommunerne på mere end 1,5 milliarder kroner. Besparelser, der kan mærkes på bundlinjen og giver større råderum til velfærd.

Den gode nyhed er, at når vi står sammen, kan vi med vores fælles efterspørgsel dreje markedet, uden at det fører til store prisstigninger. Storkøb virker. Også på de bæredygtige varer. Særligt hvis vi også tør tage livtag med vores egne vaner og eksempelvis bestiller i større partier og arbejder på at samle indkøbene i færre ordrer.

På flere af de fælleskommunale indkøbsaftaler har SKI således opnået priser på bæredygtige produkter, der enten matcher de konventionelle produkter eller er billigere. For eksempel kan kommunerne i dag købe økologiske fødevarer til samme priser, som vi før betalte for konventionelle produkter. Og på den nye kontorvareaftale med en stor andel miljømærkede varer er priserne faldet med 20 pct. i forhold til den tidligere aftale. 

Sund fornuft 

Kommunerne står med 100 mia. kr. om året for en fjerdedel af de samlede offentlige indkøb. Knap fem pct. af de kommunale indkøb foretager vi på SKI-aftaler. Resten står vi selv for i kommunerne – blandt andet bo- og opholdssteder, byggeri og anlæg, håndværkerydelser og rengøring. Både på vores egne områder og på de fælles områder har vi et stort ansvar for at bruge pengene, så de rækker længst muligt og bidrager til den grønne omstilling.  

Hver kommune har sin politisk vedtagne retning for økonomi og indkøb. Vi ved bedst, hvornår det giver mening at gå i eget udbud eller gå sammen i større fællesskaber. Men det er vigtigt, at vi baserer valget på fakta og sund fornuft. 

Fællesoffentligt indkøb er sund fornuft. Og derfor er der blandt kommunerne generelt bred tilslutning til de fælleskommunale aftaler i SKI. Vi vil gerne have endnu flere med, så vi med øget efterspørgsel gør det endnu mere attraktivt for leverandørerne at omlægge til bæredygtig produktion. 

Alene når vi kun et lille stykke af vejen. Men sammen skaber kommunernes strategiske indkøb mærkbare resultater, der gør en reel forskel. Det er bæredygtigt. Både i forhold til miljøet, økonomien og det lokale erhvervsliv. Og dermed også bæredygtig drift af vores kommuner.

Læs mere om SKI's arbejde med grønne og bæredygtige indkøb her.