>

”Der er tale om en stor, attraktiv aftale, der skal sikre kunderne på aftalen endnu bedre dækning - til skarpe priser. Vi stiller krav om 98,5 pct. udendørsdækning i hele landet. Samtidig har kunderne også kunne udpeget en række præcise lokationer, der skal have garanteret dækning både inden- og udendørs. Dertil kommer, at vi lægger vægt på dækningen, når vi skal evaluere de indkomne tilbud. Vi har desuden valgt at opdele aftalen i en række delaftaler. På den måde kan de forskellige teleoperatører byde ind på de geografiske områder, hvor de er stærkest,” fortæller udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding.

Det er typisk lokationer med mange medarbejdere, fx rådhuse, administrationscentre og omsorgscentre, der prioriteres til lokationer med indendørsdækning. 

Den kommende tele- og dataaftale skal også sikre de offentlige kunder adgang til 5G. Mens ovennævnte dækningskrav gælder 4G og derunder, lægger kravene til 5G sig tæt op ad Energistyrelsens handlingsplan for udrulning af 5G, der tager afsæt i det telepolitiske forlig.

Det betyder, at aftalen stiller krav om demografisk 5G-dækning; at leverandørerne kan vælge, hvilke frekvensbånd 5G skal tilbydes ved; og at 5G-dækning kan tilbydes i to tempi i aftalens løbetid.

”Med 5G-kravet øger vi teleoperatørernes mulighed for at byde på aftalen – og styrker dermed konkurrencen om at blive leverandør på aftalen. Det skal sikre de offentlige kunder optimal tele- og datadækning til gode priser,” siger Christian Lunding.