>

Udbudsmaterialet for den kommende SKI-aftale 50.46 Datakommunikation/WAN er offentliggjort. Dermed kan virksomheder nu deltage i konkurrencen om at blive leverandør af datakommunikationsforbindelser, tilbehør og tilknyttede serviceydelser til det offentlige.

Flere muligheder for at byde ind

50.46 Datakommunikation/WAN kommer til at favne hele staten og de 48 kommuner og to øvrige offentlige organisationer, der er tilsluttet aftalen.

De fire delaftaler er opdelt geografisk:

  • Delaftale 1 – Staten og Region Hovedstaden
  • Delaftale 2 – Region Sjælland
  • Delaftale 3 – Region Syddanmark
  • Delaftale 4 – Region Midt- og Nordjylland

Aftalen har en varighed på fem år med mulighed for at forlænge to gange med optioner af et års varighed. Der tildeles én leverandør per delaftale og pris vægter 70 pct., mens kvalitet vægter 30 pct.

SKI forventer at kunne tildele kontrakterne medio august 2021, og aftalen træder efter planen i kraft den 1. oktober 2021.

Du kan læse mere om 50.46 Datakommunikation/WAN på udbudssiden.