>

SKI har netop udpeget vinderne på den fællesoffentlige aftale 50.07 Kommunikationsprodukter, der træder i kraft den 1. november 2023. Aftalen er delt op i to delaftaler og har tre leverandører på hver delaftale. Pladserne på aftalen er fordelt mellem fire virksomheder og to konsortier. Dermed bliver det i alt ni virksomheder, der fremover skal levere standardiserede kommunikationsprodukter til de offentlige organisationer. Det kommer de offentlige kunder til gavn, vurderer Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI:

”Med fire virksomheder og to konsortier har vi opnået en bred sammensætning af konkurrencedygtige leverandører. Dermed kan den offentlige sektor få dækket deres mange forskellige behov for telefoni og netværk inden for sortimentet, enten via direkte tildeling eller miniudbud.”

Udover leverandør- og sortimentsbredde er det også lykkedes SKI at opnå attraktive priser på den nye aftale. Med ekstern ekspertbistand har SKI på udvalgte centrale produkter sammenlignet priserne i markedet. Sammenligningen viser, at SKI har opnået væsentligt bedre priser, end man som regel kan opnå ved de helt store indkøb. Det gælder blandt andet på telefoner, skærme og netværksprodukter.

Delaftale 1: Unified communications- og telefoniprodukter:

  • JANSSON - AV CENTER - GLOBE SYSTEMS (konsortium)
  • Comm2ig A/S
  • Best-AV A/S

Delaftale 2: Netværksprodukter

  • Edgemo Wingmen (konsortium)
  • Atea A/S
  • Conscia Danmark A/S

På delaftale 1 har 69 kommuner og tre regioner tilsluttet sig, og på delaftale 2 har 77 kommuner og to regioner tilsluttet sig og er dermed forpligtet til at anvende aftalen. Aftalen indgår i Statens Indkøbsprogram, og staten er derfor også forpligtet til at anvende aftalen. Andre offentlige organisationer kan frit vælge at anvende aftalen.

Den nye aftale er målrettet simple indkøb af standardiserede og katalogegnede kommunikationsprodukter for at sikre et katalog, der er let for de offentlige kunder at anvende og vedligeholde. Sortimentet dækker over telefoniprodukter og netværksprodukter som fx headsets, webcams, switches og routere.

SKI har stillet en række krav til produkterne, blandt andet for at gøre aftalen grønnere:

”Vi vil med denne aftale gerne bidrage til mindske strømforbruget i de offentlige organisationer og sænke deres CO2-afttryk. Blandt andet er skærme og projektorer udvalgt på baggrund af en TCO-evaluering, og ved indkøb af netværksudstyr gennem miniudbud er det muligt at tildele på baggrund af TCO,” siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

På aftalen har leverandørerne også forpligtet sig til at yde TCO-rådgivning i forhold til sortimentet, så de offentlige organisationer kan få hjælp til at træffe mere miljøvenlige valg. Desuden kan leverandørerne løbende tilføje nye, bæredygtige produkter til sortimentet.

50.07 Kommunikationsprodukter suppleres senere på året af et dynamisk indkøbssystem, 02.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger. Systemet skal dække indkøbsbehovet for større og mere komplekse kommunikationsløsninger, der ikke lader sig indkøbe via et e-katalog, fx opgradering af en organisations netværk, kontaktcenterløsninger og it-sikkerhedsløsninger. Her er der ingen begrænsninger på antallet af leverandører, der løbende kan blive optaget i systemets levetid.

”Systemet vil give mindre, specialiserede virksomheder lettere adgang til at byde ind med produkter og ydelser til de offentlige kunder – og de offentlige kunder vil få adgang til en bred vifte af leverandører med forskellige kompetencer og produkter på hylderne,” siger Christian Lunding.

Det nye dynamiske indkøbssystem forventes at være klar til brug i december 2023. Herefter vil det igen være muligt for virksomheder at ansøge om at blive optaget i systemet.