>

SKI og Moderniseringsstyrelsen bad straks efter byrettens dom Atea A/S om en grundig redegørelse for dommen og de initiativer, som Atea A/S har taget for at sikre, at Atea ikke kommer i en lignende situation. Sager af denne art og størrelse er sjældne, og SKI og Moderniseringsstyrelsen har derfor sammen bedt Kammeradvokaten om at foretage en ekspertvurdering af Atea A/S’ redegørelse og dokumentation.

Kammeradvokaten har over sommeren arbejdet på sagen og løbende stillet en række uddybende spørgsmål og bedt om supplerende oplysninger fra Atea A/S. Svarene indgår i den samlede vurdering, Kammeradvokaten foretager.

I juli indgik Atea A/S desuden forlig med Statsadvokaten i den relaterede, såkaldte ”it-udstyrssag”, hvor Atea er tiltalt for at være ansvarlig for syv tidligere medarbejderes bestikkelse begået i perioden januar 2009 til december 2014. Med forliget i den pågældende sag har Atea A/S accepteret at betale et bødeforlæg på 3 mio. kr., hvorfor sagen sluttes uden at skulle i retten. Atea A/S’ redegørelse for denne sag indgår ligeledes i det samlede materiale, Kammeradvokaten nu gransker.

Der er tale om et omfattende materiale, som skal gennemgås grundigt. Moderniseringsstyrelsen og SKI kan derfor endnu ikke sige, hvornår Moderniseringsstyrelsen og SKI kan melde en endelig vurdering ud.

SKI anbefaler derfor fortsat offentlige indkøbere at afvente indkøb med tildeling til Atea A/S, og ved uopsætteligt behov at indgå betinget køb.