>

Da Signe Lynggaard Madsen for ti år siden satte sig for bordenden i Staten og Kommunernes Indkøbsservice, var det med en stor opgave foran sig. SKI skulle på ret kurs. En måned senere blev halvdelen af SKI’s rammeaftaler resolut opsagt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde sat spørgsmålstegn ved deres lovlighed. Det medførte en omfattende omstrukturering af arbejdsgange og nye juridiske paradigmer for SKI’s rammeaftaler. Det betød en umiddelbar økonomisk nedgang for SKI. Og den krævende opgave med at genopbygge tilliden til SKI hos de offentlige indkøbere kunne begynde.

“Opgaven med at genvinde tilliden som en troværdig og relevant samarbejdspartner hos de offentlige indkøbere var stor og nødvendig. Det har krævet benarbejde, og jeg er stolt af den udvikling, vi sammen har gennemgået de sidste ti år. Samarbejdet med den offentlige sektor er stærkere end nogensinde. Nu udvikler vi i fællesskab aftaler, der matcher det offentliges indkøbsbehov og frigør ressourcer til kernevelfærd. Og vi kan se, at arbejdet har båret frugt. Tilliden til SKI og tilfredsheden med SKI har været stødt stigende og var i år den højeste i de ni år, vi har gennemført den store årlige kundetilfredshedsundersøgelse,” fortæller Signe Lynggaard Madsen.

For ti år siden var SKI’s fokus alene på aftaler, som den offentlige sektor frit kunne vælge at anvende. Da Signe Lynggaard Madsen havde siddet i direktørstolen knapt et halvt år, startede arbejdet med de fælleskommunale aftaler. Et samarbejde, som er blevet udbygget væsentligt over årene og i dag omfatter 23 fælleskommunale aftaler - og flere er på vej. I dag udbyder SKI også knap 20 aftaler i Statens Indkøbsprogram, som statslige myndigheder er forpligtet til at bruge. I den senere tid er også regionerne kommet med ombord på de fællesoffentlige aftaler, og SKI’s portefølje af fællesoffentlige aftaler vokser fortsat. Stat, kommuner og regioner købte i 2019 ind for 9 mia. kr. gennem SKI. De nye aftaler i 2019 generede alene besparelser på op mod 500 mio. kr.

Når Signe Lynggaard Madsen ser tilbage på den rejse, der startede for ti år siden, er der et grundlæggende værdisæt, som har fulgt med hele vejen:

”I min tid som direktør i SKI har vi bygget vores aftaler på fem centrale kerneværdier: De skal være nemme at bruge, ramme kundernes behov, være skarpe på pris, juridisk holdbare og have kunderne i centrum. Det kan lyde simpelt, men det kan være udfordrende at forene udbudslovens krav med hverdagens konkrete indkøbsbehov, der både skal tage højde for kvalitet, pris, bæredygtighed og meget andet. Det er et arbejde, der kræver stadigt fokus, og derfor er kerneværdierne også fremover vores vigtigste rettesnor, når vi udvikler aftaler på vegne af den offentlige sektor.”

Offentligt indkøb har bevæget sig milevidt de sidste ti år. Indkøb handler i dag langt fra blot om besparelser, men er i høj grad en integreret del af kerneydelsen og bruges som løftestang for andre politiske dagsordner end de økonomiske. SKI spiller en vigtig rolle i den udvikling, og emner som totaløkonomi, grønne indkøb og rådgivning er centrale indsatsområder for SKI’s arbejde de kommende år.

”Målsætningen i vores strategi for 2020-2023 er at skabe større effektiviseringspotentialer til kunderne og være det offentliges fortrukne samarbejdspartner. I SKI skaber vi ikke resultater på egen hånd – det, vi opnår, sker i tæt samspil med landets offentlige indkøbere. Jeg er dybt taknemmelig for, at fagpersoner og indkøbseksperter fra hele den offentlige sektor yder en kæmpe indsats i udviklingen af vores aftaler. Det er, når vi løfter i flok, vi opnår de bedste vilkår, høj kvalitet og gode priser. Og det er i samarbejdet om fælles indkøbsaftaler, vi sikrer, at de offentlige indkøberes ressourcer bliver tæt på borgerne, hvor de gør størst gavn,” siger Signe Lynggaard Madsen.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) ejes i fællesskab af staten og KL.

SKI hjælper hele den offentlige sektor med at samle, effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb. Målet er at sikre god kvalitet og ordentlige indkøbsvilkår – til bedre priser end den enkelte offentlige organisation kan opnå på egen hånd. SKI har ca. 40 rammeaftaler, bl.a. for computere, it-konsulenter, sygeplejeartikler og fødevarer.

Hvert år køber den offentlige sektor ind for ca. 365 mia. kr. hos private virksomheder. Mange af disse indkøb er underlagt udbudspligt og foretages på fælles indkøbsaftaler, så den enkelte offentlige organisation undgår selv at investere ressourcer i den lange og ofte komplicerede proces, det er at udforme og gennemføre et udbud. Kommuner, stat og regioner købte i 2019 ind for 9 mia. kr. gennem SKI og opnåede besparelser på op mod 500 mio. kr. – penge, der kan bruges på alt fra bedre normeringer i daginstitutioner, skattelettelser, cykelstier eller elektrificering af den kollektive transport.