>

Netop nu modtager landets offentlige indkøbskontorer spørgsmål fra borgere, politikere og presse om, hvorvidt der købes russiske varer og handles med russiske virksomheder.

Cirka tre procent af alle offentlige indkøb foretages på SKI-aftaler. SKI har derfor bedt alle leverandører angive, om de stiller varer, ydelser eller software fra underleverandører i Rusland til rådighed på SKI-aftalerne. I så fald skal det specificeres nærmere over for SKI. Det gælder også komponenter eller delydelser, der indgår i en vare eller ydelse.

Når SKI har et overblik, vil alle SKI’s kunder blive orienteret.