>

En undersøgelse fra KL foretaget i efteråret blandt kommunale økonomichefer viser, at ”bedre og billigere indkøb” står øverst på listen, hvis kommunerne skal sikre råderum til at løse kerneopgaven i en presset økonomi, der de næste år skal indfri store sparekrav.

Om det er skole-, ældre-, administrations- eller socialområdet – alle peger på optimering af forbruget som den primære vej til at skaffe de nødvendige ressourcer.

Samtidig er der fra borgere, interesseorganisationer og Christiansborg en klar forventning til kommunerne om, at de bruger deres købekraft til at sikre den grønne omstilling, produkter af høj kvalitet og socialt ansvarlige arbejdsforhold i deres forsyningskæder samt overholder lovens krav om fair konkurrenceudsættelse.

Der ligger altså et stort forventningspres på kommunerne indkøbsafdelinger, der varetager de kommunale udbud og indkøb – ofte med få ressourcer.

Adm. direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen, og nytiltrådt bestyrelsesformand i SKI og kommunaldirektør i Viborg Kommune, Lasse Jacobsen, fortæller i et interview til magasinet Danske Kommuner, hvordan øget compliance på eksisterende indkøbsaftaler og øget brug af SKI’s fælleskommunale aftaler kan bidrage til at imødekomme de mange forventninger til kommunerne.

Du kan læse artiklen i Danske Kommuner her

Eksempelvis har Viborg Kommune gennem et skarpt ledelsesfokus på indkøb foreløbigt skabt besparelser for 100 mio.kr. i Viborg Kommune. Det kan du læse mere om her

SKI er i gang med at tegne stregerne til en ny strategi for de kommende år. Den skal sætte retning for, hvordan fællesindkøb fortsat kan bidrage til at skabe økonomisk råderum, frigøre ressourcer til kerneopgaverne og lette vejen for grøn omstilling i den offentlige sektor.

I den forbindelse løfter Signe Lynggaard Madsen og Lasse Jacobsen til Danske Kommuner sløret for spæde overvejelser om nye mulige områder for fællesindkøb gennem SKI.

Du kan læse artiklen her.