>

Elektrisk og elektronisk udstyr udgør den størst stigende affaldsmængde i Europa.

For at sikre at elektriske og elektroniske produkter og batterier bliver produceret, indsamlet og håndteret miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, er der i alle EU-lande indført producentansvar for denne type produkter.

Forbudt at sælge uden registrering og mærkning

Alle producenter og importører af elektrisk udstyr og/eller batterier skal være registreret og godkendt i det danske producentansvarsregister for lovligt at kunne afsætte produkter på det danske marked.

Desuden skal producenterne sørge for, at deres produkter er mærket med et piktogram med en overkrydset skraldespand, som betyder, at produktet ikke må smides ud med det almindelige affald, når det er udtjent.

Tjek det nationale producentansvarsregister

Det er ikke kun producenterne, der har et ansvar. Det er også ulovligt at aftage produkter fra virksomheder, som ikke overholder producentansvaret.

Det betyder, at du som indkøbsansvarlig eller som rådgiver ved offentlige udbud- og indkøbskontrakter skal sikre, at leverandører af udstyr, der virker ved strøm, herunder batterier, overholder producentansvarslovgivningen.

På www.dpa-system.dk kan du se det nationale producentansvarsregister. Registret gør det nemt for indkøbere at tjekke, om en potentiel leverandør er godkendt til at importere eller producere og forhandle elektriske produkter i Danmark.

SKI-leverandører skal efterleve producentansvar

Producenternes ansvar for registrering og korrekt mærkning gælder naturligvis også for el-produkter og batterier på SKI´s rammeaftaler. Leverandøren på SKI´s rammeaftaler er derfor ansvarlig for, at leverandøren og dennes eventuelle underleverandører (som producent eller importør) efterlever den gældende producentansvarslovgivning, herunder at produkterne er lovlige at afsætte på det danske marked.

Når en leverandør indgår kontrakt med SKI, forpligtes vedkommende altså til at efterleve producentansvarslovgivningen.

Få gode råd fra DPA

I Danmark er det Dansk Producent Ansvar (DPA), der administrer lovgivningen for elektroniske produkter på vegne af Miljøstyrelsen.

DPA anbefaler blandt andet, at man oplyser om kravene til producentansvar allerede ved udbud og indkøb af elektriske produkter og batterier.

Du kan hente DPA’s øvrige råd om overholdelse af den europæiske miljølovning på www.dpa-system.dk​.