>

Simon Juul Toft har 13 års erfaring inden for indkøb og supply chain, heraf de otte i energisektoren. Han er i dag ledende specialist i energivirksomheden Ørsted og en af de drivende kræfter i den omstilling til bæredygtig virksomhed, Ørsted gennem nogle år har forfulgt målrettet.

De fleste kender allerede i dag Ørsted for deres vindmølleparker langs landets kyster samt vindmølle- og solcelleparker på land. Nogle ved måske også, at Ørsteds kraftvarmeværker primært kører på klimavenlige træpiller. Og i lighed med andre store energivirksomheder er Ørsted også på jagt efter Power-to-X, som er en teknologi, der på sigt kan bruges til at lagre grøn energi til dage, hvor vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner.

De færreste kender dog til Ørsteds konkrete mål om at være CO2-neutral virksomhed i 2025, nettopositiv på biodiversitet – altså bidrage til frem for at tære på miljøet – i 2030 og i 2040 at få hele værdikæden til at gå i nul. Endemålet er således, at der ikke udledes CO2 på noget tidspunkt i processen, fra råmaterialerne tages op af jorden, til kunderne har forbrugt strøm og varme i deres hjem.   

 

På SKI’s Årsdage for offentligt indkøb 2023 løftede Simon Juul Toft sløret for, hvordan Ørsted fra at arbejde med at nedbringe egne udledninger nu arbejder på at gennemføre en grøn revolution i hele virksomhedens forsyningskæde.

”Vi startede med at definere de mest strategisk vigtige leverandører inden for de mest klimabelastende områder i kæden. Og så er vi gået i dialog med dem om, hvilke mål vi har i Ørsted – og hvilke mål, vi derfor har brug for, at de sætter i deres del af kæden. Vi sikrer, at de driver en grøn omstilling i egen butik - fx at de bruger 100 pct. grøn strøm. Og vi forventer som en del af deres deltagen i sektoren, at de skal have et roadmap for, hvordan de år for år vil nå tættere på de grønne mål,” fortæller Simon Juul Toft.

Der holdes møde med leverandørerne om klimamålene på kvartalsbasis, og Simon Juul Toft lægger ikke skjul på, at der lægges pres på leverandørerne:

”2040 er lige om hjørnet, så det er en stejl rejse. Men vi tror på, at hvis vi har tæt og konstant opfølgning blandt vores førsteledsleverandører, og de på samme måde stiller krav til egne leverandører, kan vi i sidste ende påvirke DNA’et i hele forsyningskæden, så der indtænkes bæredygtighed og dermed opnås CO2-neutralitet.”

Simon Juul Toft oplever, at leverandørerne over en bred kam aktivt ønsker at være en del af den grønne omstilling, og at der fra begge sider af bordet er forståelse for, at man kun når i mål ved sammen at stille ambitiøse mål – og samarbejde om at nå dem i tide. Samtidig er der tale om en win-win-situation for både Ørsted og leverandørerne:

”Vi stiller vores forventninger til hele relationscyklussen klart op – ikke kun til samarbejdet i sourcingfasen men til hele samarbejdets varighed. Og vi kan se, at det fører til øget konkurrencedygtighed både hos vores leverandører, som jo bliver dygtigere til klimavenlig produktion, men også hos os selv, fordi vi kender vores leverandører bedre og ved, hvor de er i processen, og hvilke krav, vi kan stille til dem. Vi forventer, at de kan sætte tal på den udledning, de har i produktionen for os – og dermed kan de tilbyde andre kunder samme mulighed.”

Samarbejdet om udviklingen hos leverandørerne betyder, at to tredjedele af Ørsteds strategiske leverandører i dag producerer på grøn strøm, og at 40 pct. har opstillet videnskabeligt baserede klimamål. Da Simon Juul Toft og hans team startede deres arbejde i 2019, var tallet hhv. 21 og nul procent.

Ørsteds mål er at sikre en varig omstilling i hele forsyningskæden, så bæredygtigheden varer ved.

Det er høje ambitioner at have på leverandørernes vegne, særligt i betragtning af, at flere af dem er såkaldte ”hard to abate”-industrier, dvs. produktionsområder, det er svært og dyrt at gøre grønne.

”Stål står for ca. 50 pct. af en vindmølleparks livscyklusemissioner – og det er en beskidt affære at producere stål. Så en vindmøllepark er en bæredygtighedsmæssig dyr affære at etablere. Samtidig er der også tale om et forholdsvist smalt marked. Så blot at stille iskolde klimakrav er ikke vejen frem. Det kræver samarbejde og vilje hos begge parter,” siger Simon Juul Toft.

Og samarbejdet virker.

”Vi har gennem mange år arbejdet med en vigtig stålleverandør, som vi løbende har drøftet CO2-rapportering, klimamål og grøn elektricitet med. Første store sejr var, da vi fik dem til at sætte et eget CO2-neutralitetsmål til 2050. Det har de nu rykket frem til 2045. De har også gjort deres mål videnskabsbaserede gennem SBTi – og det er ikke en lille præstation. Ganske få stålvirksomheder i verden har gjort det samme. Vi vælger at se det som et tydeligt udtryk for, at selv tunge industrier kan flyttes, når bare viljen og samarbejdet får plads,” afslutter Simon Juul Toft.