>

Den 1. november 2019 blev der åbnet for tilslutning på den forpligtende aftale 50.95 Sygeplejeartikler. På aftalen har en faggruppe bestående af sygeplejersker, sundhedspersonale og øvrige brugere været med til at sikre, at sortimentet på aftalen kommer til at indeholde aktuelle og brugbare sygeplejeprodukter. Det er ifølge sårsygeplejerske i Haderslev Kommune Janni Hansen en stor fordel:

Der har været repræsentanter med fra det meste af landet, når faggruppen har diskuteret sortimentet til aftalen. De produkter, Haderslev Kommune har brug for, er nemlig ikke nødvendigvis de samme, som de har brug for i Københavns Kommune. Fælles for dem er dog, at det vigtigste er, at aftalen indeholder de produkter, de skal bruge for at kunne overholde de hygiejniske retningslinjer. Lone Carlsson, der er hygiejnesygeplejerske i Københavns Kommune, pointerer også vigtigheden af sortimentet: ”Det er vigtigt, at de ting vi rekommanderer og har brug for, er til stede på aftalen. Det kan f.eks. være et specielt desinficerende middel i forbindelse med kateterlægning. Det kan være forbindinger, der ikke skaber resistens. Det kan også være blodprøvetagning, hvor man kommer så lidt i kontakt med materialet som muligt – og så skal vi selvfølgelig passe godt på medarbejderen, så vi har også stort fokus på arbejdsmiljøet.” Lone Carlsson tilføjer, at hun synes, at der er blevet lavet en god aftale med et sortiment, der spænder bredt - takket være det gode samarbejde mellem kommuner og fagspecialister.

Derfor skal du tilslutte dig

Ifølge Malle Grimnitz fra Syddjurs Kommune, som har deltaget i projektgruppen, er der flere gode grunde til at tilslutte sig aftalen: ”Det er en stor aftale med et dækkende sortiment. Som kommune kan man bruge den fuldt ud uden at skulle have flere leverandører ind over. Derudover gør volumen på aftalen, at vi forventer en fordelagtig prissætning på sortimentet.”
Lone Carlsson er enig: ”Aftalen er godt gennemarbejdet, og de konkurrencedygtige priser er en fordel, da det alt i alt er ressourcer, som giver os flere medarbejdere og flere varme hænder. Det er godt, at det hele er centralt styret, da det både sparer os for tid og penge.”

Tilslut dig inden den 22. november

Tilslutningsperioden løber indtil den 22. november 2019. Kun hvis din kommune eller anden offentlige organisation tilslutter sig aftalen, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft.

Læs mere om hvordan du tilslutter dig her.