>

Når de i Holbæk Kommune har brug for AV-udstyr, spænder behovet bredt - ligesom i de øvrige kommuner, regioner og i staten. Der er både brug for projektorer, soundbarer og skærme til mødelokaler og undervisningsbrug, men også standere til borgerservice, digital skiltning på museer, lydudstyr til teatre og universiteternes auditorier.

Derfor udbyder SKI to aftaler med AV-udstyr: dels en fællesoffentlig rammeaftale med et begrænset og standardiseret sortiment, dels et dynamisk indkøbssystem til de mere specialiserede behov. Nu er der åbent for tilslutning til den fællesoffentlige aftale 50.70 AV-udstyr.

Læs mere om sammenhængen mellem de to aftaler her.

God kvalitet, kompatibilitet og reservedele

Christian Hertz, it-specialist i Holbæk Kommune, sidder med i ekspertgruppen, der er med til at udforme de to kommende SKI-aftaler med AV-udstyr. Han fortæller her om de få, men essentielle krav, kommunens AV-produkter skal leve op til:

"Vi vil gerne have, at det er de samme produkter, vi kan købe, fordi vi skal stå for både support og drift. Det er simpelthen for omkostnings- og ressourcetungt at supportere, hvis produkterne er forskellige fra medarbejder til medarbejder og mødelokale til mødelokale. Vi vægter, at det er produkter af god kvalitet, der er testet af, og passer ind i vores eksisterende miljø. Og så skal vi kunne købe reservedele – også om nogle år. Det kan vi her," siger Christian Hertz.

Den teknologiske udvikling inden for AV-udstyr brager derudaf. Derfor er konstellationen med de to aftaler med AV-udstyr – en dynamisk og en fast til standardprodukterne – ideel til at understøtte indkøbsbehovet:

”Teknologien skifter hele tiden, og nu får vi mulighed for at følge med. Derfor er en af de mest positive ting, jeg kan tage med, at vi også får en fleksibel aftale, hvor vi kan købe produkter hen ad vejen, når der opstår meget specifikke behov. Vi har fx en gammel seminarbar med biografudstyr fra 70’erne, der skal moderniseres”, siger Christian Hertz og fortsætter:

”På 50.70 AV-udstyr får vi det, vi gerne vil have: standardiseret sortiment, sikkerhed, opsætning og service. Jeg synes ikke, jeg kan se nogen huller fra vores synspunkt. Når vi er så mange, der går sammen på en aftale, kan vi skrue den godt sammen - og så få det ud af den, som vi gerne vil have.”

Nu skal kommuner og regioner tilslutte sig den fællesoffentlige aftale, 50.70 AV-udstyr. Fristen for tilslutning er den 15. marts 2021. Se her, hvordan du tilslutter din organisation aftalen.

Det dynamiske indkøbssystem 02.70 AV-løsninger forventes at være klar til brug samtidig med 50.70 AV-udstyr, den 1. januar 2022.

Om 50.70 AV-udstyr

En fællesoffentlig aftale, som staten er forpligtet til at bruge, mens kommuner og regioner skal tilslutte sig. Øvrige offentlige organisationer fx forsyningsvirksomheder eller boligselskaber kan bruge aftalen ved behov.

Eneleverandøraftale med et udvalg af standardvarer fx projektorer, skærme, interaktive display, lydudstyr, mv.

Om 02.70 AV-løsninger

Dynamisk indkøbssystem med AV-løsninger. Systemet er inddelt i to kategorier – en hvor indkøbet udelukkende evalueres på omkostninger, og én hvor indkøbet evalueres på bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Den enkelte offentlige organisation kravspecificerer selv netop den/de AV-løsninger, der er behov for, og konkurrenceudsætter indkøbet blandt leverandørerne i systemet.

Den enkelte offentlige organisation kan bruge det dynamiske indkøbssystem, når det efter planen træder i kraft januar 2022. Det kræver ingen tilslutning.

Systemet er åbent for løbende optag af nye leverandører, og sortimentet er ikke defineret på forhånd, men tager udgangspunkt i den offentlige organisations specifikke behov for AV-løsninger.