>

På SKI’s kommende aftale 17.13 Managementkonsulentydelser kan alle offentlige organisationer købe ydelser af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Syv leverandører er tildelt på hver af aftalens tre delaftaler inden for strategi- og organisationsudvikling, forandringsprocesser og effektivisering samt analyser/evalueringer. For SKI og ekspertgruppen bestående af repræsentanter fra den offentlige sektor har kvaliteten af ydelserne været det vigtigste. Kvaliteten har derfor vægtet 70 pct., mens prisen har vægtet 30 pct.

”I evalueringen har kvaliteten af de tilbudte ydelser været det vigtigste kriterium med en vægtning på 70 pct. De tildelte leverandører tilbyder alle en høj kvalitet og er samtidig konkurrencedygtige på prisen,” fortæller Christian Lunding, der er udbudsdirektør i SKI.

Læs mere om aftalen og se listen over alle leverandører her.

Managementkonsulentydelserne købes gennem miniudbud, hvor leverandørerne byder ind med et løsningsforslag på opgaven og efterfølgende har ansvaret for at lede og gennemføre projektet.

Aftalen om managementkonsulentydelser er nu i standstill til og med den 27. august 2020. Herefter forventer SKI at underskrive kontrakterne med leverandørerne.

Fortsat høj kvalitet og større fleksibilitet i tildelingskriteriernes vægtning

På den nye managementkonsulentaftale er kvaliteten fortsat i højsædet som på den forrige aftale, men til lavere maksimale timepriser.

”Med den nye aftale på managementkonsulentydelser kan den offentlige sektor fortsat få ydelser af en høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. På delaftale 1 og 2 er timeprisniveauet 9–12 pct. lavere end på den tidligere aftale, mens det på delaftale 3 er to pct. lavere end de tidligere priser. Vi har samtidig sikret, at aftalen fortsat er let at bruge, så den offentlige sektor enkelt kan foretage løsningskøb,” siger Christian Lunding.

Når kunden skal finde sin leverandør, skal tilbuddene evalueres ud fra en vægtning af hhv. projektforslag, projektpris og konsulentteam. Projektforslag skal altid vægte tungere end projektprisen, og projektprisen tungere end konsulentteamet, men derfra er der på baggrund af ønske fra ekspertgruppen en vis fleksibilitet i, hvor meget de forskellige kriterier skal vægte.

Læs mere om aftalen og bliv klogere på, hvordan du tildeler her.

Aftalen forventes at træde i kraft senest den 31. august 2020.