>

Stigende priser på råvarer, lange leveringstider og i sidste ende varemangel præger det globale marked, som mange producenter og underleverandører kigger ind i lige nu.

I Danmark presser udfordringerne sig også på, og det kan mærkes hos leverandører på SKI-aftaler. Mange af dem er afhængige af det globale produktions- og transportapparat, fortæller Rasmus Lund Kongsgaard, som er markedsdirektør i SKI: 

”Omstændighederne på det globale marked påvirker såvel forsyningen af fx microchips som fragtpriser. Det giver udfordringer for danske virksomheder – også dem, der leverer til den offentlige sektor. Det gælder både i forhold til de aftaler, der allerede er indgået, samt i forbindelse med nye aftaler, der er på vej i udbud.”

Leveringsudfordringerne påvirker de offentlige organisationer, der må vente længere på varer, de har købt – uanset om det er på egne indkøbsaftaler eller på en SKI-aftale.

Særligt på it-hardwareaftalerne er leveringstiderne udfordrede, herunder computere og tablets. Det samme billede ses på andre indkøbsaftaler, også når den private sektor køber ind. Fx melder globale producenter af underkomponenter samt ledende producenter af slutbruger-it-udstyr samstemmende, at den aktuelle situation fortsætter indtil midten af 2022.

Selvom SKI’s leverandører efter bedste evne forsøger at skaffe tilstrækkeligt med varer hjem til at overholde deres kontrakter, bliver de kontinuerligt udfordret af manglen på komponenter og råvarer, fortæller Rasmus Lund Kongsgaard:

Disse tiltag til trods er det fortsat ikke muligt at undgå forsinkelser i leverancerne, da hverken SKI eller de danske leverandører kan tvinge globale producenter til at prioritere det danske marked over større og mere centrale markeder.

Rasmus Lund Kongsgaard opfordrer derfor de offentlige organisationer til at indgå i dialog med leverandørerne om mulighederne for levering:

”Kommunerne, regionerne og staten har mulighed for at gøre brug af misligholdelsesbeføjelser og bodsbestemmelser, når en leverance er forsinket. Men formålet med at opkræve bod er jo at rette op på en uønsket adfærd hos leverandøren, hvilket ikke er tilfældet i denne situation. Derfor anbefaler vi, at de offentlige organisationer afholder sig fra at opkræve bod i disse situationer,” siger Rasmus Lund Kongsgaard og fortsætter:

”Den voldsomme efterspørgsel, vi ser nu, har ikke været til at forudse – hverken for brancherne, for den offentlige sektor eller for SKI. Det er en problematik, der gælder generelt - og ikke kun på SKI’s aftaler”.

Prisreguleringsmekanismer kan være en hjælp

Hvilken betydning situationen har for SKI-aftalerne, varierer fra branche til branche og fra aftale til aftale, fortæller Rasmus Lund Kongsgaard:

Han peger på, at justerede prisreguleringsmekanismer for fragt og råvarer på SKI-aftaler fremover kan være en måde at sikre en hurtigere tilpasning af priserne til pludselige og store ændringer af fragt- og råvarepriser. Derfor er det noget, man fra SKI’s side forsøger at indarbejde på alle kommende aftaler:

”Vi er netop nu i dialog med brancherne om muligheden for at indarbejde justerede prisreguleringsmekanismer i de kommende aftaler, så de bedre kan rumme fx udsving i fragt- og råvarepriser – bl.a. på området for genbrugshjælpemidler. Det fjerner samtidig en betydelig risici for tilbudsgiverne og sikrer, at priserne følger med ned, når fragt- og råvarepriserne normaliserer sig. Det er noget, vi kommer til at se på på tværs af alle vores kommende aftaler,” siger Rasmus Lund Kongsgaard.