>

70 procent. Så meget skal Danmark nedbringe CO2-aftrykket inden 2030 ifølge den danske klimalov. Og som indkøbs- eller it-chef kan du spille en afgørende rolle i at nå målet. Du har mulighed for at inspirere dine kollegaer, så I bliver organisationens grønne superhelte. Sådan var budskabet fra Anders Quitzau fra Sustainia, da han på SKI’s Offentligt it-indkøb 2021 talte om, hvordan it er med til at sikre en mere bæredygtig fremtid.

De seks barrierer for bæredygtigt indkøb

Hvis offentlige organisationer kan gøre en forskel for klimaet og være med til at nedbringe Danmarks CO2-aftryk, hvorfor er det så, at alt, der lander i den offentlige indkøbskurv, ikke er bæredygtigt? Det undersøgte IDA ved at spørge offentlige indkøbere i 78 kommuner og 2 regioner i 2020. Undersøgelsen afdækkede de største barrierer for mere bæredygtige, offentlige indkøb.

De seks typiske barrierer er:

 1. Bæredygtige indkøb er generelt for dyre
 2. Svært at vurdere graden af bæredygtighed i produkterne eller hos leverandøren
 3. Manglende tid eller kompetencer til at vurdere, hvad der er det mest bæredygtige valg
 4. Manglende viden om, hvordan indkøb kan blive bæredygtige
 5. Manglende politisk prioritering/opbakning
 6. Manglende viden om, hvilke kriterier man kan stille i indkøb/udbud.

Den rette dataindsigt er ifølge Anders Quitzau en nøgle til at nedbryde barriererne:

”Offentlige organisationer har brug for data og indsigter, som de kan navigere efter i hverdagen. På den måde bliver det lettere også at tage fat på den del, der handler om at ændre adfærd,” siger Anders Quitzau.

Et af redskaberne til at holde styr på organisationens CO2-aftryk er et CO2-regnskab. Men når regnskabet både skal favne organisationens direkte og indirekte CO2-udledninger, så er der mange datakilder i spil, fortæller Anders Quitzau:

”Udfordringen ved disse data er, at de skal indhentes mange forskellige steder fra. De er tværorganisatoriske fra både interne og eksterne kilder. Jeg har talt med København, Odense og Århus Kommune om, hvordan deres dataindsamling foregår. Og det kører ret manuelt, fx ved hjælp af eksterne konsulenter eller via regneark, e-mails mv. Men det kan gøres smartere.”

It-løsninger kan gøre processen mere dynamisk og mindre ressourcekrævende i længden:

”I Norden findes 19 etablerede SaaS-løsninger (ESG Management-platforme), som private virksomheder bruger til CO2-rapportering, og så findes der ti løsninger, som er stærke til at vurdere leverandørernes klimaeffekt (Supplier Assessment-platforme). Men der er ikke rigtig nogen af løsningerne, der bruges af offentlige kunder på nuværende tidspunkt. Platformene kan automatisere processen med at opsætte måltal, lave dashboards og samarbejdet med leverandører. De kan integreres til andre systemer og kan på mange niveauer hjælpe med at holde styr på underleverandørers og produkters bæredygtighedsdata – og dermed også understøtte indkøbsbeslutningen. Dertil kommer løbende validering og kontrol af data. På den måde kan organisationen sørge for at holde snuden i sporet hele tiden,” fortæller Anders Quitzau.

De ovennævnte it-løsninger er tilgængelige for offentlige organisationer, og du kan fx bruge SKI-aftalen 02.06 Standardsoftware til at købe dem:

”I det dynamiske indkøbssystem 02.06 Standardsoftware er der ikke noget fast sortiment. Som indkøber kan du derfor efterspørge netop den softwareløsning, der dækker dit behov, fx ESG Management-platform. Der er ca. 200 leverandører optaget på aftalen nu. Finder du ikke nogen, der kan levere præcis den løsning, der opfylder dit behov for datamonitorering på tværs, kan du som kunde med fordel undersøge, hvilke virksomheder der kan levere platformene og opfordre dem til at blive optaget på aftalen, når du offentliggør dit indkøb,” fortæller Leon K. Johansen, it-forretningsudvikler i SKI.

Vil du vide mere om mulighederne på 02.06 Standardsoftware? Se her, hvem du skal kontakte.

ESG Management-platforme:

 • Worldfavor
 • ESGE
 • Benchmark
 • ACCUVIO
 • Sphera
 • Rio
 • Position green
 • Ecometrica
 • Klappir

Supplier Assessment-platforme:

 • Benchmark ESG
 • Ecovadis
 • ESG Greenstone
 • INTEGRITY NEXT
 • iPoint
 • Sedex
 • SupplyShift
 • TransparencyOne
 • Worldfavor

Hvor ESG Management-platformene er stærke til at analysere, monitorere og rapportere på din egen organisations klimaperformance, så er Supplier Assessment-platformene stærke til at vurdere leverandørerne og leverandørkædens klimaeffekt og -potentiale.

Nogle af løsningerne er udviklet til at kunne begge dele.