>

Signe Lynggaard Madsen var kun 36 år, da hun trådte til som direktør for SKI. Hun havde stort set lige stiftet familie, var mor til to små piger og trivedes i rollen som kontorchef i Finansministeriet. Nu stod hun pludselig ved rorpinden i en organisation, der kæmpede med at skabe tillid og stabilitet, og hvis navn for mange offentligt ansatte var lig med bøvlede indkøbsprocesser.

Tretten år senere sidder Signe stadig i direktørstolen, og stemningen omkring SKI er en helt anden:

Anvendelsen af SKI’s aftaler er høj og stadig stigende. Fra en faldende omsætning, der nåede under 6 mia. kr. i kriseårene, til stigende omsætning, der nåede op på 14,3 mia. kr. i 2023.

Tilfredsheden med og tilliden til SKI er vokset stødt. SKI er desuden vokset som organisation for at kunne følge med efterspørgslen efter SKI’s services og for i videst muligt omfang at kunne gøre arbejdet med offentligt indkøb mindre tidskrævende gennem fælles løsninger.

Samtidig har SKI udvidet paletten af tilbud til de offentlige organisationer betragteligt. Fra alene at udvikle og drifte traditionelle rammeaftaler tilbyder SKI i dag også digitaliserede og dynamiske indkøbsprocesser og professionel it-indkøbsrådgivning.

Og ved årets start lancerede Signe SKI’s måske hidtil mest ambitiøse strategi, som skal øge de offentlige organisationers besparelser på SKI-aftaler til 4 mia. kr. årligt, fordoble organisationernes grønne indkøb og øge tilfredsheden med SKI yderligere frem mod 2030.

I 1994 etablerede staten og kommunerne i fællesskab en organisation, som skulle professionalisere og samle de offentlige indkøb. Organisationen, der fylder 30 i år, fik navnet Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S. Eller SKI i daglig tale.

Indkøbsaftalerne, der etableres i SKI, bliver til i et tæt samarbejde med eksperter, fagpersoner, indkøbere og brugere fra kommuner, stat, regioner, selvejende institutioner, halvoffentlige virksomheder og forsyningsselskaber. Indkøbsaftalerne bliver også til med input fra de virksomheder, der skal levere til det offentlige.

Vi har sat Signe i stævne for at få hendes ord på, hvordan SKI har udviklet sig, og hvordan fremtiden ser ud. Men først svarer Signe på det oplagte spørgsmål: Hvordan var det at blive kaptajn på et skib i oprørt hav med stort politisk fokus?

”Jeg var knap vendt tilbage fra min anden barselsorlov, da jeg fik tilbuddet om at blive konstitueret direktør i en virksomhed, der havde fået alvorlige ridser i lakken. Selvom det var en kæmpe opgave, var jeg ikke i tvivl. Jeg er konkurrencemenneske og siger ikke nej til en ny udfordring. Tværtimod. Samtidig var jeg allerede overbevist om indkøb som redskab til ægte effektivisering og forbedring,” siger Signe og fortsætter:

 

”Havde jeg dog vidst, hvilken opgave jeg stod over for særligt de første par år, havde jeg måske nok tænkt mig om en ekstra gang eller to, selv om svaret stadig ville have været ja. På den måde er det nok meget fint, at man ikke kan overskue, hvor udfordringsbjerget ender, men er fokuseret på at komme op ad bjerget uden helt at vide, hvad det vil kræve, og i stedet have fokus på at få styr på de ting, der er ligger foran det næste stykke. Retningen var jeg jo ikke i tvivl om.”

Kernen i SKI’s arbejde er at bringe leverandører og kunder sammen på en slags markedsplads. Det kræver, at der er tillid til, at de aftaler, der bliver indgået på markedspladsen, er både anvendelige og juridisk holdbare. Lige netop dét var problemet i 2010, hvor SKI længe havde været hårdt kritiseret for ikke at sikre konkurrencedygtige priser, og hvor der var usikkerhed om, hvorvidt en række rammeaftaler overhovedet var lovmedholdelige. Kritikken førte til, at den daværende direktion i SKI måtte forlade posten. Det var således en kriseramt organisation, Signe Lynggaard Madsen trådte ind i og satte sig i spidsen for. Noget af det første Signe måtte gøre var at opsige halvdelen af SKI’s aftaler, som ikke vurderedes at være lovmedholdelige.

Fokus på orden

”Når man skal have hverdagen i en lille børnefamilie til at fungere, skal der være styr på tropperne og en god stemning. Der er ikke plads til slinger i valsen,” fortæller Signe Lynggaard Madsen. Og med samme tilgang satte hun sig i direktørstolen i SKI, der dengang havde til huse på Islands Brygge:

”Vi skulle have orden i sagerne”, siger Signe Lynggaard Madsen og fortsætter: ”Vores omgivelser havde mistet tilliden til os. Kommunerne og de statslige styrelser oplevede, at priserne på vores aftaler var for høje. Og der var usikkerhed om den juridiske holdbarhed af vores aftaler. Derudover syntes leverandørerne, at vi manglede indsigt i markederne, og at vi stillede de forkerte krav. Derfor var vi nødt til at gennemføre et ret stort kursskifte og genopbygge tilliden til vores arbejde.”

 

Som led i kursskiftet i SKI blev der som noget af det første efter Signes tiltrædelse lanceret en ny retning for SKI med fokus på tæt dialog med alle interessenter, styrkelse af de juridiske kompetencer og et meget stærkere fokus på markedets forhold og behovene i den offentlige sektor.

”Med halvdelen af aftalerne opsagt skulle der lægges nye linjer for arbejdet med de kommende SKI-aftaler og indretningen af SKI’s services. For at gøre arbejdet og prioriteringerne tydeligt for os selv og for vores samarbejdspartnere formulerede vi fire mantraer, som holder den dag i dag: Vores aftaler skulle have attraktive priser, være nemme at bruge, ramme kundernes behov og være juridisk holdbare,” fortæller Signe Lynggaard Madsen.

”Det kan lyde som banale mål, men det krævede et stort arbejde fra hele organisationens side, fordi der er mange forskellige forhold, som skal være ordentligt afdækket hos leverandørerne og hos den offentlige sektor for, at det lykkes. Og så er det at få markedsmekanismer og udbudsjura til at gå op heller ikke altid helt enkelt,” siger Signe Lynggaard Madsen.

13 år senere ser verden anderledes ud. Der er generelt meget stor tilfredshed med de rammeaftaler, SKI indgår. Og tilliden er genoprettet. Det kan både aflæses på, hvor meget de offentlige organisationer gør brug af aftalerne og på samarbejdet med kommuner, stat, regioner og leverandører i det daglige.

I de senere år har den grønne omstilling, klima og bæredygtighed været en central del af arbejdet i SKI. For Signe Lynggaard Madsen, har det føjet ekstra til SKI’s ”WHY”, som gør arbejdet motiverende – også på trettende år.

Ifølge Signe Lynggaard Madsen er der dog ingen grund til at hvile på laurbærrene:

”Selvom de klassiske indkøbsdyder stadig er helt centrale i dag, skal indkøb anno 2024 kunne mere. Vi skal bidrage med løsninger på den grønne omstilling, it-sikkerheden, forsyningsudfordringer og meget andet,” siger hun.

Dagsordnerne er derfor også med i SKI’s nye strategiske retning, hvor SKI har valgt at gå tættere på, at målene opfyldes i praksis sammen med den offentlige sektor. Nu er SKI’s formål at ”skabe økonomisk råderum og bæredygtige indkøbsløsninger sammen med den offentlige sektor”, som det hedder i den nye strategi.

Der er allerede blevet taget godt imod den nye strategiske retning for SKI, som Signe Lynggaard Madsen præsenterede for fyldte sale på SKI’s årsdage i København og Århus i januar i år. Strategien indeholder tre ambitiøse målsætninger:

  1. Råderummet, som SKI-aftalerne skaber til den offentlige sektor, skal stige med 1,75 mia. kr. til 4 mia. kr. i 2030
  2. Det grønne og klimavenlige indkøb på SKI’s aftaler skal være fordoblet
  3. De offentlige indkøberes tilfredshed med SKI skal være vokset til mindst 4,5 ud af 5.

For SKI’s direktør er det afgørende, at man sætter ambitiøse mål. Det er forudsætningen for, at man flytter på tingene og skaber resultater.

”Jeg er stolt over at stå i spidsen for en organisation, hvor vi har været på så omfattende en rejse. I dag er tilfredsheden med vores aftaler og vores arbejde høj. Og jeg er simpelthen så glad for at gå på arbejde hver dag – ikke fordi det er nemt, men fordi jeg aldrig har en kedelig arbejdsdag. Jeg må nok indrømme, at jeg ville kede mig lidt, hvis tingene bare stod stille. Som type har jeg det bedst, når der er nye ting, der skal løses, og vi har store udviklingsmuligheder og ambitioner i SKI,” siger Signe Lynggaard Madsen og fortsætter:

”Noget af det allervigtigste for mig er dog, at vi har sådan en god stemning på arbejdet, hvor det at have det hyggeligt og hjælpe hinanden er højt prioriteret uanset, hvor travlt vi har. Det sammenhold betyder vildt meget for mig. Og så betyder det utrolig meget for mig, at ambitionerne ikke bare er noget, der er i ledelsen. Jeg er så glad for, at man kan mærke, hvordan de dygtige og kompetente medarbejdere SKI alle brænder for hele tiden at gøre deres bedste, så vi sammen kan nå de mål, vi har sat os. I SKI er det vigtigt for os at bidrage aktivt til det samfund, vi er en del af. Men vi hviler ikke på laurbærrene, for tillid og fortsatte resultater er ikke noget, man får én gang for alle – det skal fortjenes og arbejdes målrettet på hele tiden”, slutter hun.

Signe Lynggaard Madsen fylder 50 år den 2. maj 1974.

Signe er vokset op i Sdr. Ørslev på Falster og bor i dag i Holte. Hun er uddannet i statskundskab (cand.scient.pol.) fra Københavns Universitet i 1999.

Den røde tråd i Signes karriere har været effektivisering, som virker i praksis. Nøglen til succes har altid været, at det fungerer hos slutbrugerne. Signe startede sin karriere i Finansministeriet i 2000 som klassisk ”budgetbisse” på Justitsministeriets område og senere for den kollektive trafik. Herefter var hun udgiftspolitisk koordinator, og fra 2006 kontorchef for det helt nyoprettede Statens Indkøb i Finansministeriet. Her sad Signe for bordenden, da det nye statslige indkøbsprogram skulle udvikles, opbygges og implementeres.

Efter sin første barselsorlov var Signe kontorchef i Center for Effektivisering og Digitalisering i Finansministeriet sammen med Lars Frelle-Petersen. Blandt de største resultater var samlingen af den kommunale administration af bl.a. folkepensionen og boligstøtteområdet i udbetaling.dk (ATP) og samling af de statslige løn- og bogholderiopgaver i et fælles center (Statens Administration). Derudover arbejdede Signe på grundlaget for etableringen af Statens It i Finansministeriet.

I december 2010 blev Signe konstitueret administrerende direktør i SKI og i maj 2011 ansat som administrerende direktør. Inden Signe satte sig i stolen i SKI, havde hun og hendes mand Kasper Mahon Andreasen nået at få to døtre. Anna i 2007 og Ida i 2009.

I 2017 blev Signe Lynggaard Madsen ridder af 1. grad af Dannebrogordenen.

Signes fødselsdag markeres med en reception i SKI den 1. maj.