>

Der er skruet godt op for de grønne tiltag på SKI’s kommende fællesoffentlige aftale 50.55 kontorartikler. Det bemærker både Rikke Dreyer fra Miljømærkning Danmark og Morten Hadsund Brodde fra FSC Danmark. Begge har de været med til at sætte et grønt aftryk på den kommende SKI-aftale.

”Det har stor værdi, når kommunerne, staten og regionerne står sammen om at stille grønne krav til markedet. Med den indkøbsvolumen SKI kan samle på kontorartikler, kan vi både forvente skarpe priser på det grønne, og vi kan skubbe til udviklingen med at få flere miljømærkede produkter på markedet,” siger Rikke Dreyer, der er chefkonsulent i Miljømærkning Danmark.

På den kommende aftale kan det offentlige købe kontorartikler, skoleartikler og papir i ark. I alt er der 2.500 produkter på aftalen, og ca. 20 pct. er miljømærkede.

Nu skal din kommune og region tilslutte sig aftalen. Sidste frist for at tilslutte sig er den 21. december 2020.

Tidlig dialog med producenter og leverandører om miljømærker

Det er en længere proces at få et miljømærke. Derfor gennemførte Københavns Kommune sammen med Miljømærkning Danmark og SKI for over et år siden en tidlig markedsdialog med producenter og leverandører af kontorartikler.

En certificering med Svanemærket eller EU-Blomsten er netop noget af det, man kan gå efter for at blive mere bæredygtig:

”Målet med miljømærkerne er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor er hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter bliver fastsat. Både Svanemærket og EU-Blomsten er med til at fremme cirkulær økonomi, reducere klimabelastningen og er stærke redskaber til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer,” forklarer Rikke Dreyer.

Miljømærkning Danmark har gennemgået hele SKI’s tilbudsliste for at se, hvor man kan stille miljømærkekrav. SKI har samtidig gjort det muligt for leverandørerne at udskifte eller tilføje produkter i rammeaftalens levetid, hvis de får nye miljømærkede produkter.

FSC-mærket papir, emballage og træ

Når det kommer til produktionen af kontorartikler og papir, er træ svært at komme udenom. Det er ikke kun printerpapir, blokke, papmapper, blyanter mv., der er lavet af træ. Ifølge Morten Hadsund Brodde, der er rådgiver og relation manager i FSC Danmark, bruges der meget mere træ end det.

FSC Danmark har hjulpet SKI med at stille krav til træbaserede produkter, emballage og papir på aftalen. Det betyder blandt andet, at alt papir på delaftalen for papir i ark vil være miljømærket og certificeret med enten FSC, Svanemærket eller EU-Blomsten på den nye aftale.

”Det er vigtigt, at de krav, det offentlige stiller til leverandørerne, er skarpt definerede og ensartede på tværs af udbud. Det gør det lettere for markedet, og vi opnår en større effekt,” siger Morten Hadsund Brodde.

Tilslut din organisation.

Både adfærd og produkter spiller en rolle

Når den nye aftale træder i kraft den 1. november 2021, er det ikke kun produkterne, der er grønnere. Da aftalestrategien blev fastlagt af kommunerne, staten og regionerne, besluttede de, at aftalen også skal understøtte en mere bæredygtig indkøbsadfærd. Derfor bliver den nye aftale uden dag-til-dag-levering, og mindsteordrestørrelsen og leveringsgebyret hæves. Samtidig har aftalen skærpet krav til kemi og uønskede stoffer samt fokus på genanvendelse og tilbagetagning.

På alle SKI’s aftaler er det muligt kun at hente de miljømærkede produkter til sit e-katalog. På den måde kan du sikre, at de ofte mange forskellige personer, der køber ind i din organisation, kun har mulighed for at vælge produkter fra den grønne hylde. Se her, hvordan du skræddersyr dine e-kataloger.