>

To leverandører har vundet SKI’s udbud af kontorartikler, som skal træde i kraft den 1. november 2021: Papyrus A/S og Lyreco Danmark A/S. Lyreco leverer også kontorartikler på den nuværende fællesoffentlige SKI-aftale, mens Papyrus er ny SKI-leverandør, der fremover skal levere papir i ark på paller til den offentlige sektor.  

Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI, ser frem til, at den nye aftale skal træde i kraft. Med den følger nemlig et større udvalg af grønne kontorartikler, en mere bæredygtig leveringsadfærd og ikke mindst en klækkelig besparelse til de 110 tilsluttede organisationer.  

Staten er også omfattet af den nye aftale, men Økonomistyrelsen opgør besparelsespotentialet for staten særskilt.

Som led i arbejdet med at sikre en grøn og bæredygtig aftale indledte SKI allerede i efteråret 2019 en markedsdialog om miljømærker for kontorartikler. Dette skete i samarbejde med Miljømærkning Danmark og Københavns Kommune samt brancheforeningen KONPA og POGI (Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb). Formålet var i samarbejde med markedet at identificere grønne potentialer og øge udbuddet af grønne og miljømærkede produkter. 

”Den tidlige markedsdialog har skabt en øget interesse, og vi kan også se, at vi står med et langt grønnere resultat, end vi gjorde for fire år siden. Men udviklingen af grønne produkter og certificering med miljømærker er processer, der tager tid. Derfor har vi indarbejdet en ny mekanisme på aftalen, som tilskynder leverandørerne til at udskifte produkter i sortimentet med miljømærkede alternativer i hele rammeaftalens løbetid. Dermed skubber vi på udviklingen mod flere grønne kontorartikler,” siger Christian Lunding. 

Se den fulde liste over SKI’s grønne krav i afsnittet ’Bæredygtighed’ på udbudssiden. 

God tid til implementering 

Den nye aftale træder i kraft den 1. november 2021, når den eksisterende aftale udløber. Det betyder, at der er god tid til implementeringen.  

”Kontorartikler er et område, der i høj grad e-handles af mange forskellige decentrale enheder i de offentlige organisationer. Det er samtidig et område med rigtig mange varer – omkring 2.500 i alt på de tre delaftaler. Derfor vil SKI sammen med udvalgte kunder teste e-katalogerne grundigt for at minimere fejl i de endelige versioner,” siger Christian Lunding. 

Den kommende aftale 50.55 Kontorartikler er en fællesoffentlig aftale for hele den offentlige sektor. Sortimentet er opdateret på baggrund af data fra indkøbsdatasamarbejdet samt input fra ekspertgruppen, så det bedre matcher kommunernes, regionernes og statens behov. 

50.55 Kontorartikler består af tre delaftaler:  

  • Delaftale 1 – Papir i ark, der leveres på paller: Papyrus A/S
  • Delaftale 2 – Kontorartikler og papir i ark, der leveres i enkeltpakninger og kasser samt skoleartikler (vest) ekskl. depotløsning (tidl. konsignationslagre): Lyreco Danmark A/S
  • Delaftale 3 – Kontorartikler og papir i ark, der leveres i enkeltpakninger og kasser samt skoleartikler (øst samt hele staten) inkl. depotløsning: Lyreco Danmark A/S. 

På den nye aftale vil der være flere grønne og miljømærkede produkter, og blandt andet vil alt papir i ark være miljømærket. Leverandørerne har som noget nyt også mulighed for at udskifte eller tilføje produkter i rammeaftalens levetid, hvis de får nye miljømærkede produkter undervejs. Aftalen skal også understøtte en mere bæredygtig indkøbsadfærd, hvor flere indkøb puljes, og der dermed er færre leveringer. Derfor er leveringsvilkårene justeret for at reducere den offentlige sektors og leverandørernes transaktionsomkostninger samt aftalens miljøbelastning.  

Aftalen er nu i standstill indtil den 31. maj 2021, hvorefter vi forventer at underskrive kontrakterne. Aftalen forventes at træde i kraft den 1. november 2021, hvor den eksisterende aftale udløber.