>

Der er åbent for tilslutning til ​50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger. En aftale, der indeholder mange produkter, og hvor der er forskellige holdninger til, hvorvidt man ønsker at tilslutte sig hele sortimentet. Så - hvordan skal det nu gå, når den ellers frivillige aftale bliver til én fællesoffentlig, forpligtende rammeaftale?

SKI har lavet aftalen sammen med kommunale, regionale og statslige udbudskonsulenter, jurister og fagrepræsentanter. Vi har talt med dem alle og kender til bekymringerne. Her afliver vi fire unødige bekymringer:

#1 Vi bliver forpligtet til et alt for bredt sortiment

Sortimentet er bredt – men bordet fanger ikke helt. For at imødegå bekymringen om at skulle forpligte sig til det brede sortiment er der i Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter, som er den bredeste af de tre delaftaler, defineret fire hovedproduktgrupper; Omstillingsfunktionalitet, Kontaktcenterfunktionalitet, Videokonference og Videoovervågning. I forbindelse med tilslutningen er det frivilligt, om du som kommune eller region vil tilslutte dig en, flere eller alle fire hovedproduktgrupper.

#2 Med det brede sortiment vil der på nogle områder ske overlap til andre forpligtende aftaler, og vi kan jo ikke forpligte os to gange!

Da det brede sortiment selvsagt indeholder mange produkter, er der udtrykt bekymring for, at der kan opstå risiko for ”dobbelt forpligtelse” på nogle områder.

I udarbejdelse af udbuddet har der derfor været fokus på at begrænse disse overlap. Sortimentet er snævret ind på nogle områder, hvilket skal gøre det lettere for kommuner og regioner at tilslutte sig, uden det lapper ind over andre områder. Der kan dog fortsat opstå overlap på nogle ganske få ”yderområder” (fx headsets, m.m.). Hvis du fx har forpligtet dig til at købe headsets på 50.48 Tele og data, er du ikke dobbeltforpligtet, hvis du tilslutter dig 50.07. Du opretholder alene forpligtelsen til 50.48. Vi har beskrevet i kontrakten, hvordan du håndterer denne dobbeltforpligtelse.

#3 Da mobiltelefoner indgår i sortimentet, giver det problemer i forhold til anden forpligtende aftale

Mobiltelefoner er med i sortimentet på 50.07. De kan købes uden teleabonnement og er tiltænkt som en del af de samlede kommunikationsløsninger. På rammeaftalen er mobiltelefoner dog undtaget fra forpligtelsen, hvilket betyder, at de kan købes frivilligt på aftalen.

Du behøver derfor ikke at være bekymret for en dobbelt forpligtelse, hvis du allerede har forpligtet dig til 50.48 Tele og data.

#4 Vi er allerede fortrolige med de konsulenter, vi bruger nu til de timebaserede ydelser

Mange kunder har udtrykt bekymring for at anvende skiftende konsulenter til at foretage arbejde i deres it-miljø.

For at imødegå denne bekymring er de timebaserede ydelser derfor også undtaget forpligtelsen. Det vil således stadigvæk være muligt at købe timebaserede ydelser på aftalen, men det er altså frivilligt.

​​​

50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger er en fællesoffentlig rammeaftale, der erstatter den nuværende SKI-aftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger samt Moderniseringsstyrelsens aftale på it- netværkskomponenter.

Den kommende 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger bliver således en forpligtende aftale for kommuner og regioner. Det betyder, at disse skal tilslutte sig aftalen i tilslutningsperioden, hvis de fortsat vil være aftaledækket på området i SKI-regi. Tilslutningen er åben, og det er muligt at tilslutte sig frem til den 28. september – se mere her.

Da den kommende aftale erstatter den nuværende aftale fra Moderniseringsstyrelsen for it- netværkskomponenter, vil staten være forpligtet til at anvende aftalen i henhold til indkøbscirkulæret.

Endelig vil en række øvrige offentlige kunder herunder universiteter og forsyningsselskaber have mulighed for at anvende aftalen frivilligt uden forudgående tilslutning. Det betyder, at de kan bruge aftalen som en almindelig frivillig SKI-aftale.