>

SKI har netop udpeget vinderne på 50.99 Genbrugshjælpemidler (pulje 2). Seks virksomheder skal fremover levere manuelle kørestole, siddepuder, skummadrasser til borgere med høj risiko for tryksår og glide- og vendehjælpemidler til de 68 tilsluttede kommuner.

De produkter, kommunerne fra september og fire år frem vil kunne købe på den nye aftale, er nøje udvalgt på baggrund af en omfattende kvalitetsevaluering. Det fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

"Alle de tilbudte hjælpemidler er blevet kvalitetstestet af ergo- og fysioterapeuter samt depotmedarbejdere fra kommunerne. Brugerrepræsentanter har også været en del af kvalitetstesten. Hjælpemidlerne er vurderet på en skala fra et til ti, og kun de hjælpemidler, der har opnået en kvalitetsminimumscore på fem, er gået videre i udbudskonkurrencen. Her har kvalitetsbedømmelsen vægtet 60 procent og prisen 40 pct. Kvaliteten har altså været mere tungtvejende end prisen, og vi kan se på resultatet, at kvalitetstesten har haft afgørende betydning for, hvilke produkter der er endt på aftalen," siger Christian Lunding.

Leverandørerne til de 11 delaftaler er fordelt mellem seks virksomheder:

 1. Hjælpermanøvrerede kørestole med henholdsvis manuel tilt og el-tilt: Etac A/S
 2. Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige: Etac A/S
 3. Skumpude – lav risiko for tryksår: Wolturnus A/S
 4. Skumpude – middel risiko for tryksår: Sunrise Medical ApS
 5. Pude (Ikke luft) – høj risiko for tryksår: Sunrise Medical ApS
 6. Statisk luftpude – høj risiko for tryksår: Permobil A/S
 7. Trykaflastende pude med positionering: Sunrise Medical ApS
 8. Tryksårsforebyggende skummadrasser, Sårkategori 4: ZiboCare A/S
 9. Glidelagen: Etac A/S
 10. Vendesystem (madrascover og træklagner): Etac A/S
 11. Motoriseret vendehjælpemiddel med justerbare ruller: Direct Healthcare Group A/S

Aftalen er nu i standstill til og med den 4. juli 2022, hvorefter vi forventer at underskrive kontrakterne med leverandørerne.

En af dem, der har været med til at teste kvaliteten af de tilbudte kørestole, er Lotte Krabbe Poulsen, der er ergoterapeut og fagkoordinator i Thisted Kommune. Hun har også været en del af ekspertgruppen og faggruppen, der har været med til at udforme udbudsmaterialet og stille de rette krav til hjælpemidlerne.

”I ekspertgruppen bruger vi meget tid på at sikre, at vi får stillet de rette krav til produkterne. Men det er i kvalitetsevalueringen, det hele afgøres. For selvom vi laver en masse kravsspecifikationer, er der en bred opfattelse af, hvilke produkter der lever op til dem. Og sådan noget som komfort, håndtering, rengøringsvenlighed, skarpe kanter og polstringer kan vi først vurdere, når vi har hjælpemidlerne mellem hænderne,” siger Lotte Krabbe Poulsen.

For at sikre den rette kvalitet er det forskellige faggrupper, der sammen evaluerer hjælpemidlerne.

”Det er vigtigt med både borger-, behandler-, depot- og chaufførperspektivet, for vi har forskellige briller på og vurderer ud fra forskellige parametre. Derudover er grundighed afgørende. Hvis vi ikke gør vores arbejde godt nok, risikerer vi, at vi de næste fire år skal købe og bevilge hjælpemidler, som vi måske ikke kan stå helt fagligt inde for. Derfor skal vi igennem alle kanter, skruer, dimser, stropper, polstringer, indstillingsmuligheder samt tilbehør med hvert vores faglige blik,” siger Lotte Krabbe Poulsen.

Lotte Krabbe Poulsen var også med hele vejen på SKI’s første genbrugshjælpemiddelaftale, og hun er klar på at tage en tur til, når genudbuddet af den aftale starter op i efteråret.

”Vi er ikke ret mange terapeuter i Visitationen i Thisted Kommune, så det trækker nogle ressourcer ud, at jeg deltager i udbudsarbejdet i SKI. Men vi får rigtig meget ud af det. Jeg har lært en masse, og jeg har fået et fagligt netværk, som vi løbende kan trække på. Og med erfaringen ved ekspertgruppearbejdet i SKI har jeg kunnet byde ind med kravsspecifikationer på andre produkter i Thisted Kommune,” siger Lotte Krabbe Poulsen.

Aftalen træder i kraft i september 2022.

Den nye aftale på genbrugshjælpemidler er blevet til i tæt samarbejde med de borgere, der bruger hjælpemidlerne, fagpersoner i kommunerne, der arbejder med hjælpemidlerne til daglig og de virksomheder, der producerer dem.

Ud over den løbende dialog og inddragelse har udbudsmaterialet også været i høring i branchen, i kommunerne og i kommunernes ældre- og handicapråd.