>

SKI har i dag udpeget de nye leverandører på 17.17 Vikarydelser. Fem virksomheder skal fremover levere vikarer inden for sundhed og omsorg samt kontor og administration til de offentlige organisationer. Aftalen er opdelt geografisk i delaftaler og fagområder med en delaftale for hver region med sundheds- og omsorgsvikarer og to delaftaler med kontor- og administrationsvikarer for henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

Markedet for vikarydelser har udviklet sig markant, siden den nuværende aftale trådte i kraft i 2019. Det har medført et behov for at tilpasse aftalen, og SKI valgte i starten af 2022 derfor at fremrykke genudbuddet af aftalen. Det fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI:

”Markedet for vikarer har været udfordret og under stor forandring de seneste år. Aftalen er tilpasset den nye virkelighed, og vi tror på, at den nye aftale vil gøre det lettere for de offentlige organisationer at få dækket deres behov for vikarer inden for en bred vifte af funktioner”.

Aftalens syv delaftaler er fordelt mellem fem virksomheder 

Sundheds- og omsorgsvikarer:  

Delaftale 1 - Region Hovedstaden

 • Leverandør 1: Carelink A/S 
 • Leverandør 2: POWERCARE A/S 

Delaftale 2 - Region Sjælland 

 • Leverandør 1: Carelink A/S 
 • Leverandør 2: POWERCARE A/S  

Delaftale 3 - Region Syddanmark 

 • Leverandør 1: Carelink A/S 
 • Leverandør 2: ActivCare A/S  

Delaftale 4 - Region Midtjylland 

 • Leverandør 1: Carelink A/S 
 • Leverandør 2: POWERCARE A/S  

Delaftale 5 - Region Nordjylland 

 • Leverandør 1: Carelink A/S 
 • Leverandør 2: ActivCare A/S 

Kontor- og administrationsvikarer: 

Delaftale 6 - Østdanmark 

 • Leverandør 1: Moment A/S 
 • Leverandør 2: StudentConsulting Danmark ApS 

Delaftale 7 - Vestdanmark 

 • Leverandør 1: Moment A/S 
 • Leverandør 2: StudentConsulting Danmark ApS 

En ekspertgruppe med repræsentanter fra kommuner, regioner og staten har været med til at udvikle aftalen. For dem har det vigtigste fokus været at sikre en god vikardækning i hele landet. Derfor er aftalen blandt andet udvidet med to nye vikarkategorier på sundheds- og omsorgsområdet - nemlig socialpædagoger og medhjælpere uden særlig sundhedsuddannelse og -erfaring. Derudover er alle delaftaler tildelt til to forskellige leverandører. Udbudskonsulent Susanne Taarnehøj tror på, at de nye tiltag på aftalen vil gavne:

”Når de offentlige kunder bruger SKI’s vikaraftale, er det naturligt med en forventning om at få dækket så mange af deres ubesatte vagter som muligt. På den nye aftale er der flere vikartyper at vælge fra, og man har også fået mulighed for at gå til leverandør nr. 2 for at få dækket behovet”.

Aftalen er nu i standstill til og med den 23. januar 2023, hvorefter vi forventer at underskrive kontrakterne med virksomhederne. Aftalen forventes at træde i kraft den 15. februar 2023.