>

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) hjælper den offentlige sektor med at løfte udbudspligten og sikre gode priser på en række store indkøbsområder. I november 2018 offentliggjorde SKI således udbudsmaterialet til en indkøbsaftale, 50.90 Fødevarer, der er målrettet storkøkkener i 65 kommuner.

SKI havde kort før offentliggørelse af udbudsmaterialet to gange bedt markedet om input, og dialogen om udbudsmaterialet var god. Efter offentliggørelsen af udbudsmaterialet er der imidlertid kommet flere gode og konstruktive input og forslag fra markedet. Forslagene afspejler blandt andet, at nogle produkter i mellemtiden er udgået af markedet.

På den baggrund har SKI valgt at tilrette udbudsmaterialet og gøre det nye udbudsmateriale tilgængeligt for potentielle leverandører.

Udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding, uddyber:

”Vi må konstatere, at der er sket nogle ændringer i markedet, som vores udbudsmateriale ikke afspejler. Og derfor kan vi ikke skabe den konkurrence om aftalen, som vi ønskede. Vi har haft en god dialog med markedet inden offentliggørelse af udbuddet, og vi fik mange konstruktive input, som vi allerede havde indarbejdet. Alligevel er der nu kommet mange gode, nye forslag fra de potentielle leverandører, som vil styrke konkurrencen yderligere. Forslagene vil i sidste ende medvirke til, at vi får bedre tilbud og dermed en endnu bedre fødevareaftale for de kommunale storkøkkener.”

Aftalen indeholder mere end 5.500 forskellige varer, og der kommer hele tiden nye produkter, pakningsstørrelser, mv. til, ligesom andre fases ud. Flere produkter er således udgået siden SKI’s dialog med markedet lige inden udbudsmaterialet blev offentliggjort. Eksempelvis produceres der nu ikke længere konventionel men kun økologisk ylette. Den oprindelige kravspecifikation indeholdt både konventionel og økologisk ylette.

Christian Lunding siger: ”I sidste ende får vi en bedre aftale for de kommunale storkøkkener, hvis vi tager markedets nye forslag med om bord. Udbudsloven rummer desværre ikke de store muligheder for at justere udbudsmaterialet, når det først er offentliggjort. Vores vurdering er, at vi i det konkrete tilfælde ikke kommer uden om at gøre en ny version af udbudsmaterialet tilgængelig.”

Leverandører kan arbejde videre på nuværende tilbud

Langt størstedelen af det nye udbudsmateriale er identisk med det hidtidige materiale. Der er primært foretaget tilpasninger i tilbudslistens krav til de ønskede varer. Tilbudsgivere, der allerede er godt i gang med at udarbejde et tilbud, kan således i stort omfang arbejde videre på deres hidtidige materiale.

”Det er ærgerligt, at vi skal offentliggøre et nyt udbudsmateriale. Det koster ressourcer hos både os og hos tilbudsgiverne. Langt den største del af udbudsmaterialet er uændret, så tilbudsgiverne bør kunne arbejde videre ud fra deres hidtidige tilbud. Men det ændrer ikke på, at det er en ærgerlig situation for alle parter,” siger Christian Lunding, og afslutter:

”Det ville være en gevinst for begge parter, hvis det i højere grad var muligt at justere et allerede offentliggjort udbud på baggrund af gode input fra markedet. Udbudsloven sætter nogle begrænsninger, og det er oplagt at se nærmere på det i forbindelse med den kommende opdatering af udbudsloven.”

Potentielle leverandører kan byde ind på aftalen frem til den 5. marts 2019, kl. 13.00. Se mere på aftalens​ udbudsside​.​​