>

Digitale læremidler fylder stadig mere i undervisningen og dermed i de kommunale budgetter til folkeskolerne. Flere kommuner har, i takt med at forbruget af digitale læringsmidler stiger, bedt SKI om at udvikle en fælles indkøbsaftale, som kan medvirke til at skabe konkurrence om deres køb – ligesom det er tilfældet på andre områder, hvor det offentlige køber stort ind af de samme varer og tjenesteydelser.

Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI, fortæller, at der i dag er der stor forskel på, hvordan kommunerne køber ind på området for digitale læremidler:

”Kommunerne bruger efterhånden mange penge på digitale læremidler, og de vil gerne have mulighed for at skabe konkurrence om indkøbet, uden at det bliver for kompliceret. Samtidig ønsker de, at der er plads til mindre udviklere af læremidler, da der i dag ofte købes materialer hos de forlag, man nu engang plejer at købe ind hos. Det er dét, SKI skal hjælpe kommunerne med,” siger Christian Lunding.

Aftalen forventes udformet som en såkaldt dynamisk indkøbsaftale. SKI er blandt de første i Danmark, der har taget dynamiske indkøbsaftaler til sig, og der er tale om en ny indkøbsform, hvor nye leverandører løbende kan kvalificere sig til at komme på aftalen. Det betyder, at alle leverandører – store som små – løbende kan optages i systemet, når det er etableret. Christian Lunding forklarer:

”Når en kommune så vil købe et produkt via indkøbsaftalen, kan de leverandører, som findes på aftalen, byde ind med deres produkter. På den måde udvides indkøbsmulighederne løbende for underviserne samtidig med, at et stort antal leverandører får mulighed for at tilbyde deres læremidler til skolerne. Dermed kan vi gøre plads til nogle af de mindre virksomheder og give dem en mulighed for at tilbyde deres nye og innovative produkter til skolerne. ”

SKI har foreløbig haft indledende møder med blandt andet KL, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Styrelsen for IT & Læring og Danmarks Lærerforening samt en stribe kommunale indkøbere, lærerrepræsentanter og et par forlag. I den kommende tid vil der blive afholdt yderligere møder og markedsafdækning, der er blandt andet aftalt møde med Danske Forlag:

”Vi har kun lige taget fat på opgaven for kommunerne. I den kommende tid har vi et stort og vigtigt arbejde foran os med yderligere møder og markedsafdækning. Vi ser frem til dialogen og samarbejdet med forlag og brancher, og vi glæder os til deres input. Vores succeskriterium for nu er at øge konkurrencen, og her vurderer vi, at fordelene ved et dynamisk indkøbssystem passer godt til netop dette marked. I den kommende tid vil vi vurdere, hvordan vi specifikt løser den opgave, vi har fået - hvordan aftalen bliver, hvilke typer kategorier den skal omfatte, og hvordan man skal købe ind på den. Det finder vi ud af i dialog med både kunder og marked”, afslutter Christian Lunding.

For at have mest muligt tid til grundig markedsdialog har udbudsfølgegruppen besluttet at justere udbudsprocessen en smule i forhold til den oprindelige plan. Aftalen forventes at træde i kraft i efteråret 2019.

Læs mere om den kommende aftale på digitale læremidler på ski.dk.​