>

Offentlige indkøb spiller en stor rolle for den grønne omstilling. Der stilles store krav til den offentlige sektor om at indfri klimamålene for 2030 og leve op til den nye regeringsstrategi for offentlige grønne indkøb. Som hele den offentlige sektors indkøbsservice og -videncenter arbejder SKI derfor på flere forskellige fronter for at gøre det lettere at købe grønt og bæredygtigt. Gennem indkøb kan vi nemlig bidrage til at understøtte FN´s Verdensmål, POGI-krav, miljømærker, genbrug og cirkulære indkøb.

Men udviklingen på det grønne område går stærkt, både i Danmark og på globalt plan. Hvis vi skal tilbyde den offentlige sektor relevante grønne løsninger, der følger udviklingen i markederne, skal SKI være på forkant. Det fortæller chef for CSR og bæredygtighed i SKI, Katrine Pape Huldahl:

"Vi arbejder systematisk med grønne indkøb, og i alle udbud går vi hele den bæredygtige værdikæde igennem med en tættekam for at se, hvad vi kan skrue på i forhold til produktion, logistik, levering, anvendelse og produktets efterliv. Vi forsøger at se ind i krystalkuglen og geare vores rammeaftaler til ikke kun at imødekomme de krav, omgivelserne stiller her og nu, men også de krav og tiltag, som måtte komme i fremtiden."

Et område, SKI fremover vil fokusere på i endnu højere grad, er cirkulær økonomi. Her tænkes produkter fra vugge til grav – og gerne tilbage til vugge igen. Formålet med denne tankegang er at forlænge og udnytte produkternes levetid.

Derfor arbejder SKI struktureret med anvendelse af TCO (totalomkostningsbetragtninger, der tager højde for produkternes levetid). Her indgår også reparations- og opdateringsmuligheder samt tilkøb af serviceaftaler, så det offentlige kan tilvælge dem og dermed opnå en mere grøn forvaltning af særligt energiforbrugende produkter.

”Vi stiller i dag krav om udvidede produktgarantier på mange af vores aftaler, fx møbler og på flere produkter på vores aftale for AV-udstyr. Herigennem opfordrer vi til, at brugerne får repareret deres produkter i stedet for at smide dem ud og købe nye. På flere aftaler har vi også tilbagetagningsordninger, så udtjente produkter leveres tilbage med henblik på genbrug eller genanvendelse,” siger Katrine Pape Huldahl og forklarer, at der på nogle aftaleområder allerede i dag kan købes brugte produkter:

”Vi tager også nogle chancer, og heldigvis rammer vi ofte plet. Det er tilfældet med vores nye møbelaftaler, som fx omfatter et brugt sortiment. Her vi var i tvivl om, om det offentlige var klar til at aftage brugte møbler, men tvivlen er heldigvis blevet bragt til skamme.”

Cirkulær økonomi handler om at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt.

Med cirkulær økonomi åbnes mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb. Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller - endnu bedre - affaldsforebyggelse gennem produkter, der fx kan repareres eller opgraderes.

Kilde: Miljøstyrelsen

Selvom SKI allerede arbejder med cirkulær økonomi, er der fortsat store udviklingsmuligheder på området. Derfor er det oplagt at skæve ud over Danmarks grænser. Der findes gode europæiske eksempler på, hvordan man kan tænke i et cirkulært økonomisk perspektiv, når man køber ind.

I Holland har man en mere struktureret tilgang til indsamling og genanvendelse af fx plast og tekstiler for at opnå den højest mulige genanvendelsesgrad. Her har man også over en årrække prioriteret en omfattende dataindsamling for at kunne foretage livscyklusvurderinger til identifikation og sammenligning af produkters miljøpåvirkning.

”I SKI forsøger vi at efterspørge produkter og emballager, fx plasttyper, der egner sig bedst til genanvendelse eller er produceret af genanvendte materialer. På den måde forsøger vi allerede at understøtte cirkulære indkøb igennem vores rammeaftaler. Ved hjælp af data kan vi, som de gør i Holland, identificere og sammenligne produkters grønne potentiale, hvilket fx er tilfældet, når vi anvender TCO-betragtninger,” siger Katrine Pape Huldahl, som også understreger, at potentialet for alvor ligger i, hvordan man i sidste ende køber ind på aftalen:

"Vi udarbejder rapporter til de offentlige organisationer, der redegør for, hvordan deres indkøb fordeler sig på de udbudte sortimenter. Det er afgørende, at man kender sine data, for at kunne overgå til en mere cirkulær indkøbs- og brugsadfærd, herunder data for, hvordan man udnytter de cirkulære potentialer på SKI’s aftaler. Derfor er rapporterne et vigtigt værktøj for brugerne i måden, der købes ind i det offentlige."

SKI arbejder som en del af indkøbsdatasamarbejdet på at kunne levere CO2-opgørelser på overordnet plan til kunderne ud fra et volumenestimat på de indkøbskategorier, der er belyst i regeringens strategi for grønne offentlige indkøb.

For at holde sig på forkant på det grønne område og samtidig have muligheder for at udbrede grønne tiltag, deltager SKI aktivt i en lang række netværk, underviser offentlige indkøbere, holder temamøder og meget mere. SKI arbejder også tæt sammen med kommuner, regioner og staten, POGI, IKA og Forum for Bæredygtige Indkøb, hvor SKI har to deltagere i styregruppen.

”Vi vil gerne lære af de mange grønne initiativer, der igangsættes i det offentlige, og vi vil også gerne bidrage med vores viden og erfaring. Derfor deltager vi aktivt i konferencer, debatter og grønne partnerskaber. Det giver os mulighed for at trykprøve nogle af vores grønne idéer og blive inspireret. På den måde har vi de bedste forudsætninger for at udvikle grønne krav og tiltag på vores indkøbsaftaler, så vi kan gøre det let og attraktivt for den offentlige sektor at købe grønt ind,” siger Katrine Pape Huldahl og afslutter:

”Som den offentlige sektors indkøbsservice har vi en unik position. Vi samler det offentliges indkøbsmuskel, så vi sammen kan trække markederne i en grønnere retning.”