>

Hvis markedschef Bjarne Jørgensen skal beskrive den frivillige aftale 02.22 It-driftskapacitet i en sætning, så vil det lyde således: ”02.22 giver SKI’s kunder mulighed for at anskaffe IT-driftsydelser fra simpel serverdrift over Cloud til en fuld outsourcing af hele IT-driften.”

​Skal han sætte flere ord på aftalen, lyder det således: ”Aftalen er i sin struktur og opbygning yderst modulær. Det betyder, at kunderne kan sammensætte lige netop den løsning, som passer til deres behov. Både hvad angår teknisk funktionalitet, skalerbarhed og sikkerhed. Kunderne får kontraktgrundlag som leverandørerne har godkendt på forhånd. Det betyder, at de får en betydelig reduktion i transitionsomkostninger i forhold til at gå i egne udbud,” afslutter Bjarne Jørgensen, der er et af hovederne bag 02.22 It-driftskapacitet.

Aftalen trådte i kraft i november 2018. Siden da har Bjarne Jørgensen været landet rundt for at rådgive SKI’s kunder om brugen af aftalen. En af de kunder, som har benyttet aftalen efter rådgivning, er Erhvervsstyrelsen.

Et driftsudbud er ikke en lille ting

I Erhvervsstyrelsen træder aftalen i kraft fra den 1. januar 2020. IT-driftschef Thomas Munch-Andersen og Service Delivery Manager Kasper Rosberg har store forventninger til aftalen. Kasper Rosberg fortæller om indkøbet på aftalen: ”Erhvervsstyrelsen har outsourcet it-driften af 45 fagapplikationer, og det var til denne at vi valgt at benytte 02.22”

Thomas Munch-Andersen fortæller om bevæggrundene for, at de har valgt at gå med på aftalen: ”Vi har valgt aftalen, så vi er sikre på at ramme markedsprisen for opgaven. Prisen bliver hele tiden benchmarket. På den måde ved vi, at vi betaler den rigtige pris. Alternativet til at benytte 02.22 er, at vi selv går i udbud, og der er SKI’s aftale noget mere enkel. At lave et driftsudbud fra bunden er ikke en lille ting. Det er faktisk en stor opgave for en organisation som os. Så det er en stor arbejdsbyrde, vi er blevet fri for.”

På aftalen er der en hel del kontrakttekniske afklaringer og krav, som er godkendt at leverandøren på forhånd. Så fra begyndelsen er alle enige om, hvad der forventes fra leverandørens side. Og derfra kan man sammensætte den aftalepakke, man har brug for.

Hav indkøbssedlen klar

Aftalen er stadig meget ny, og al begyndelse kan være svær. Kasper Rosberg har et godt råd til dem, der skal til at give sig i kast med aftalen: ”Få et klart overblik over, hvad det er, du vil købe af IT-løsninger. Så er du godt stillet, inden du giver dig i kast med aftalen.”

Kasper Rosberg og Thomas Munch-Andersen er enige om, at de er glade for aftalen og har store forventninger til den. Kasper Rosberg ser en stor fordel i fleksibiliteten i aftalen: ”Aftalen har en fleksibel model, hvilket gør, at den kan matche lige præcis vores behov i hele aftaleperioden.” Thomas Munch-Andersen uddyber:

Erhvervsstyrelsen estimerer med en besparelse på mellem 10-15% ved brug af aftalen.

​​​​​Du kan læse mere om 02.22 It-driftskapacitet her.

02.22 It-driftskapacitet er en frivillig aftale, der ikke kræver forudgående tilslutning. Aftalen er i struktur og opbygning modulær. Det betyder, at man i vid udstrækning kan sammensætte lige netop den løsning, som passer til ens behov. Både hvad angår teknisk funktionalitet, skalerbarhed og sikkerhed.

På aftalen får man en anerkendt og af leverandørerne godkendt robust kontraktgrundlag. Det betyder, at de transitionsomkostninger, kunden har i forbindelse med både udbud, kontraktindgåelse og drift reduceres betragteligt i forhold til at gå i egne udbud.

Priserne på aftalen reguleres minimum to gange årligt i forhold til markedsudviklingen. Du kan læse mere om 02.22 It-driftskapacitet her.

”Vi lever i en verden, hvor tingene skifter meget hurtigere, end de lange kontrakter kan rumme. Derfor opstår der hurtigt for mange usikkerheder i forhold til juraen i kontrakterne, som ikke er særligt lette at håndtere henad vejen. Med de fleksible rammer 02.22 har, tages der højde for dette. Samtidig er det enkelt og kræver færre ressourcer fra os, når vi bruger 02.22,” forklarer Piet Haarbo, IT-driftschef i EKF. Læs mere om EKF's erfaringer med 02.22 It-driftskapacitet her.