>

It-drift er ikke en standardvare, og der er stor forskel på, om der er behov for drift af en enkelt server eller outsourcing af hele it-driften i en organisation. Når SKI’s 02.22 It-drift genudbydes til efteråret, bliver det derfor som et dynamisk indkøbssystem. Det skal både imødekomme kundernes forskellige behov og give leverandører mulighed for at koble sig på systemet og byde ind med nye muligheder i hele aftalens løbetid.

Beslutningen om fremover at udbyde 02.22 It-drift som et dynamisk indkøbssystem giver god mening på et marked i hastig udvikling, fortæller udbudschef i SKI, Zannie Finderup:

”It-drift dækker over meget forskelligartede og komplekse løsninger, og behovet hos de offentlige kunder er meget individuelt. Når markedet samtidig er i hastig udvikling, giver det god mening at udvikle et dynamisk indkøbssystem, som hverken låser sortiment eller leverandørfelt i en længere periode.”

  • Udbuddet forventes offentliggjort september 2022, og aftalen forventes at træde i kraft november 2022
  • Aftalen bliver et dynamisk indkøbssystem med løbetid på 10 år
  • Alle offentlige kunder hos SKI vil kunne anvende aftalen
  • Leverandører kan løbende søge optagelse i systemet i hele systemets løbetid
  • Sortimentet vil inkludere it-drift og relaterede services.

Den nuværende it-drift-aftale er en klassisk rammeaftale, hvor indkøb sker enten med direkte tildeling eller ved miniudbud inden for aftalens rammer. Rammeaftalens leverandører kan så tilbyde de løsninger, de har budt ind med, ved rammeaftalens indgåelse.

Når kunder foretager køb i det kommende dynamiske indkøbssystem, vil de i stedet kunne kravspecificere deres konkrete behov, hvorefter de leverandører, der er optaget i systemet på det pågældende tidspunkt, kan byde ind med deres bedste bud på en løsning.

SKI udvikler systemet med fokus på, at aftalen bliver så nem at bruge som muligt for både kunder og leverandører.

”Fordelene ved et dynamisk indkøbssystem er, at vi løbende kan optage nye leverandører, at sortimentet er en ramme og ikke fast definerede services, og at du kan skræddersy dit indkøb, hvad enten det drejer sig om mindre indkøb eller de helt store outsourcing-løsninger,” fortæller Zannie Finderup.

Dialogen er åben for potentielle leverandører

SKI er nu i gang med at udarbejde udbudsmaterialet. Det sker i tæt samarbejde dels med en ekspertgruppe bestående af kunder fra alle dele af den offentlige sektor, dels med potentielle leverandører.

Input fra it-drift-leverandører er helt afgørende for, at aftalen i sidste ende bliver attraktiv for såvel kunder som marked. SKI har derfor etableret en leverandørfølgegruppe og opfordrer interesserede tilbudsgivere til at deltage og få indflydelse på den kommende 02.22 It-drift.

Læs mere om aftalen og deltagelse i dialogen på udbudssiden

SKI har allerede i dag dynamiske indkøbssystemer på fem områder. SKI optimerer og udvikler løbende de dynamiske indkøbssystemer på baggrund af brugernes erfaringer, så de bliver så nemme at anvende som muligt.

Læs mere om dynamiske indkøbssystemer i SKI