>

Når det offentlige har brug for hjælp til udvikling af fx ny it-funktionalitet eller it-systemdrift, kan de bl.a. købe it-kompetencerne på SKI-aftale 02.17 It-konsulenter.

SKl er færdige med at evaluere de indkomne tilbud og har fundet frem til de 15 konsulentvirksomheder, der skal hjælpe det offentlige med udførende konsulentarbejde på timebasis. Leverandørfeltet er en god blanding af både store og små leverandører, fortæller udbudsdirektør Christian Lunding:

“86 pct. af de 15 tildelte leverandører er kategoriseret som SMV’er, og halvdelen af dem har under 50 ansatte. Derudover kan vi se, at leverandørfeltet rummer flere gengangere, men også nye spillere har formået at gøre sig konkurrencedygtige nok til at få en plads som leverandør på aftalen. De nye leverandører udgør ca. 40 pct. af det samlede leverandørfelt.”

Se listen over de 15 tildelte konsulentvirksomheder

Gode konsulentkompetencer til bedre priser

Et benchmark viser, at det offentlige opnår et besparelsespotentiale på 11 pct. i forhold til den nuværende SKI-aftale med it-konsulenter. Det svarer til et samlet besparelsespotentiale på 53 mio. kr. årligt ud fra det offentliges forventede forbrug på den nye aftale.

Når det offentlige har brug for konsulenter til fx udvikling som en del af et større it-projekt, skal de hurtigt kunne få adgang til de rigtige kompetencer. Konsulenterne købes på aftalen via direkte tildeling, og SKI har udviklet et tildelingsværktøj, der understøtter indkøbet, fortæller Leon K. Johansen, it-forretningsudvikler i SKI:

”Det skal være nemt at finde de rette konsulenter. Derfor stiller vi et digitalt tildelingsværktøj til rådighed. Det understøtter indkøbet og den efterfølgende dokumentation for tildelingen.”

I praksis evaluerer de offentlige indkøbere leverandørernes kvalitet ud fra ”kompetencer samt metoder og værktøjer” og ”sektorindsigt og -viden” i forhold til den konkrete opgavebeskrivelse. Det resulterer i en pointgivning, der lægges sammen med SKI’s point for de tilbudte priser. I den samlede evaluering vægter kvalitet 50 pct., og pris vægter 50 pct.

Aftalen er nu i standstill frem til 27. august 2021 og forventes at være klar til brug den 30. august 2021.

På aftalen kan de offentlige organisationer i Danmark købe it-konsulenter på timebasis. Det er it-konsulenter til udførsel af konkrete opgaver inden for fx it-systemdrift, databehandling eller udvikling af ny funktionalitet.  

02.17 It-konsulenter er inddelt i 14 forskellige ydelsesområder: 

 • It-relaterede strategier  
 • Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering 
 • It-udbud 
 • It-sikkerhed, business continuity og it-compliance 
 • It-arkitektur 
 • It-governance  
 • Projekt- og programledelse 
 • Databehandling 
 • Rådgivning om Softwarelicenser 
 • Infrastruktur og hardware 
 • Test 
 • Udvikling af ny funktionalitet 
 • Tilpasning af eksisterende it-systemer 
 • It-systemdrift. 

SKI stiller aftalen til rådighed for alle offentlige organisationer i Danmark. Når en kommune, statslig organisation eller region har brug for it-konsulenter, beslutter organisationen selv, om de vil købe ind på aftalen eller finde alternative muligheder.