>

Genudbuddet af SKI’s fælleskommunale aftale på fødevarer til storkøkkener er godt undervejs. Hen over vinteren har SKI været i dialog med kommunale indkøbere og medarbejdere i kommunale storkøkkener, leverandører, fødevaremyndigheder og eksperter inden for bæredygtighed som led i den markedsanalyse, 50.90 Fødevarer bygger på. Det fortæller Christian Lunding, der er udbudsdirektør i SKI:

”50.90 er en vigtig aftale for landets offentlige storkøkkener. Kort sagt skal den have de rigtige varer i rette kvalitet og med de rette leveringsvilkår. Derfor har vi talt med repræsentanter for de mange forskellige grupper, der skal bruge aftalen i hverdagen, ligesom vi har drøftet den kommende aftale med potentielle leverandører for at forstå deres omkostningsdrivere og processer. Kombineret med aftale- og indkøbsdata på den nuværende aftale giver det os alt i alt ingredienserne til at udvikle en aftale, der både er markedskonform og dækker køkkenernes behov,” siger han.

Med udgangspunkt i markedsanalysen har Strategigruppe A, som består af kommunale indkøbschefer, lagt sig fast på en overordnet aftalestrategi.

50.90 Fødevarer bliver en eneleverandøraftale, der skal løbe i fire år. Som de øvrige fælleskommunale aftaler kan aftalen kun benyttes af kommunerne, hvis de tilslutter sig forud for, at udbuddet offentliggøres.

Aftalens sortiment vil omfatte både økologiske og konventionelle fødevarer inden for følgende hovedproduktgrupper:

 • Mejeri
 • Brød og Kager
 • Fisk
 • Kød og Pålæg
 • Frugt
 • Grøntsager
 • Frugt og Grønt (frost)
 • Snitgrønt og -frugt
 • Færdigretter
 • Kolonial
 • Kaffe og Te
 • Drikkevarer

Ligesom på den nuværende aftale vil kommunerne på den nye aftale få mulighed for at undtage sig visse produktgrupper eller bestemte varer, hvis kommunen ønsker at købe eksempelvis kød, fisk eller grønt fra andre, evt. lokale, leverandører.

50.90 Fødevarer er en del af det fælleskommunale indkøbsprogram og målrettet kommunernes storkøkkener. Aftalen kan også benyttes af andre offentlige organisationer, der som kommunerne skal tilslutte sig i tilslutningsperioden, hvis de ønsker at bruge den.

Markedsanalysen omfatter SKI’s tre aftaler på fødevareområdet og deres indbyrdes snitflader:

 • 09.01 Fødevarer og engangsartikler, der kan anvendes af alle offentlige organisationer
 • 50.91 Fødevarer (nethandel), der er målrettet mindre fødevareindkøb i kommunerne
 • 50.90 Fødevarer, der er målrettet de kommunale storkøkkener.

Markedsanalysen er en af de mest omfattende, der til dato er foretaget af SKI.

”Da analysen skulle dække hele fødevareområdet i SKI-regi og her og nu danne baggrund for aftalestrategien for den kommende fødevareaftale for storkøkkener, har vi inviteret hele spektret af offentlige køkkener - lige fra de helt små daginstitutionskøkkener til de allerstørste fælleskøkkener. Deres indkøbsbehov er naturligvis vidt forskellige,” fortæller Christian Lunding og fortsætter:

”I alt har vi talt med ca. 65 forskellige køkkener fra kommuner, regioner og stat. Vi har blandt andet inddraget det køkkenfaglige personale, der på daglig basis køber ind på aftalerne, for at sikre en nuanceret forståelse for køkkeners behov og oplevelse af fødevareaftalerne, og hvordan de kan optimeres. Derudover har vi interviewet potentielle leverandører, så vi har sikret, at viden om deres processer, omkostninger, samspil med underleverandører og innovationen i markedet også danner afsæt for den nye aftale.”

Markedsanalysen viser, at pris og kvalitet er de to mest centrale punkter for aftalens brugere. SKI gennemfører således professionel konkurrenceudsættelse og grundig kvalitetstest – i form af sensoriske tests - af de tilbudte produkter.

Økologi, mærkningsordninger, CO2-aftryk og madspild er ligeledes vigtige parametre for mange køkkener. Ambitionsniveauet for økologi, klimaaftryk og certificerede produkter varierer dog fra kommune til kommune, og der er derfor fortsat behov for, at den kommende aftale både har økologisk og konventionelt sortiment.

Af andre samarbejdspartnere i markedsanalysen kan nævnes Fødevarestyrelsen, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), kommunernes bæredygtighedskonsulenter, Forum for Bæredygtig Indkøb, OneThird og Concito. Samarbejdspartnerne har bl.a. været med til at give input til fokusområder inden for bæredygtighed, således det sikres, at den kommende 50.90 Fødevarer-aftale ligesom den nugældende understøtter regeringens strategi for grønne offentlige indkøb og de indsatser, der forventes implementeret med denne.

På baggrund af aftalestrategien har SKI i april og maj i tæt samarbejde med ekspertgruppen, der består af kommunale indkøbere samt kantineledere, ernæringsassistenter og andre specialister inden for fødevarer, givet inputs til udbudsmaterialet.

Dette udbudsmateriale er nu i teknisk dialog. Det betyder, at potentielle tilbudsgivere kan give deres input til den kommende aftale indtil den 1. juli 2022. Herefter er det kommunerne og de andre offentlige organisationer tur. De kan kommentere på materialet fra den 30. august til den 19. september, hvorefter SKI tilpasser materialet og offentliggør udbuddet i Q4 i 2022.

Herefter kan potentielle leverandører afgive tilbud, som vil blive evalueret på både pris og kvalitet. SKI foretager med hjælp fra køkkenprofessionelle en kvalitetsevaluering ved sensorisk test af et udsnit af de tilbudte varer.

Det forventes, at den kommende aftale træder i kraft den 14. september 2023.