>

Atea er en af de største leverandører af IT-udstyr i Norden, herunder også på flere SKI-aftaler. Selvom anklagerne mod Atea ikke har forbindelse til SKI eller SKI-aftaler, vil en eventuel dom for bestikkelse blive taget meget alvorligt.

I vores kontrakter har vi angivet, at bestikkelse udgør misligholdelse, og at SKI kan vælge at ophæve en kontrakt, hvis der foreligger en endelig dom for bestikkelse. Bliver det tilfældet i denne sag, vil SKI bede Atea om en redegørelse og sammen med Kammeradvokaten vurdere situationen nøje og derefter konkludere, hvilke skridt der i givet fald skal tages.

SKI vil løbende gennem nyhedsbreve, direct mails og på www.ski.dk orientere brugere af aftaler, hvorpå Atea er leverandør, om hvordan og hvorvidt indkøb hos Atea fortsat kan effektueres.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte markedsdirektør Rasmus Lund Kongsgaard.

Red: Glostrup Byret har ændret datoen for domsafsigelsen i sagen til den 27. juni 2018.​