>

Kvalitetstest af sygeplejeartikler

 

Den nye aftale 50.95 Sygeplejeartikler​ trådte i kraft den 23. maj. Aftalen er blevet til i tæt dialog med de offentlige indkøbere og med fagpersoner, der bruger sygeplejeartikler i dagligdagen. En af de fagpersoner er Winnie Hedemark, der er sårsygeplejerske i Nyborg Kommune. Hun er en del af den faggruppe, der har givet det sygeplejefaglige og praktiske perspektiv på, hvilke krav der skal stilles til produkterne. Derudover har Winnie Hedemark sammen med de andre medlemmer af faggruppen selv været med til at kvalitetsteste sygeplejeprodukterne. ​

”Vi har lavet nogle meget specifikke kvalitetskrav, og det gør, at vi også har fået nogle rigtig fornuftige produkter ind. Men det er vigtigt, at vi som fagpersoner også er med til at teste, i hvor høj grad produkterne lever op til vores kvalitetskrav. Så ved vi, hvad vi har at gøre med ude i praksis, fx hvilken bandage der er god til væskende sår,” siger Winnie Hedemark​.

Kvaliteten har været afgørende for, hvilke sygeplejeartikler de tilsluttede kommuner, professionshøjskoler og SOSU-skoler fra i dag af kan købe. Kvalitet har således vægtet 60 pct. i pointafgivelsen, mens pris har vægtet 40 pct.

”I kvalitetstesten lægger vi vægt på, at produkterne lever op til vores kvalitetskrav. Og så afprøver vi produkterne på egen krop, så vi kan få en fornemmelse af, hvordan en bandage fx sidder. Vi har den siddende et par timer for at se, hvordan den arter sig over tid. Borgerne har jo også bandager på i mange timer, så derfor skal vi sikre, at de bliver, hvor de skal, og at de ikke generer huden,” fortæller Winnie Hedemark.

Selvom kvaliteten har vægtet højere end prisen i pointafgivelsen, vil de 75 kommuner og otte øvrige organisationer også kunne hente besparelser på ca. 10 pct. på deres indkøb af sygeplejeartikler på den nye aftale. Det viser en sammenligning af de tilbudte priser fra den vindende leverandør Mediq med de priser, den offentlige sektor gav for tilsvarende produkter i 2018. Det er en samlet besparelse på godt 8 mio. kr. om året og 34 mio. kr. i aftalens fireårige løbetid.

Se her, hvordan du køber ind på den nye aftale.​​​​​