>

Her lidt over et år efter, at coronapandemien gjorde sit indtog i det danske land, præger den stadig hverdagen. COVID-19 har fået langt større indflydelse på vores sociale liv, arbejdsvilkår og processer, end mange kunne forestille sig. Med et snuptag ændrede vores digitale behov sig - og det kan mærkes i det kommunale it-landskab, hvor pandemien har sat sine digitale spor i infrastrukturen, borgerservicen og måden at arbejde sammen på.

Vi har talt med Kim Schaarup Sørensen, it-supportchef i Hjørring Kommune, og Christian Christensen, it-gruppeleder i Sorø Kommune, og dykket ned i de udfordringer, pandemien medførte. Med nedlukningen af Danmark opstod der nemlig et akut behov for indkøb af hardware og software, så alle medarbejdere kunne arbejde hjemmefra.

I Sorø Kommune resulterede nedlukningen også i en hurtig omstilling.

”Vores infrastruktur og client-platform var heldigvis gearet til at håndtere skaleringen. Dog havde vi ikke en virtuel platform til videomøder, så det var nyt for alle i organisationen. Vi havde forudset en nedlukning, så den onsdag, Mette lukkede Danmark ned, havde vi forberedt os. I løbet af to døgn fik vi rullet den nødvendige software ud, så alle var klar til at arbejde hjemme fra om mandagen - og så sad vi ellers klar til at supportere,” siger Christian Christensen.

Pandemiens digitale fodspor er omstillingen fra on-premise til skyen

Digitaliseringen har gjort det muligt for mange at mødes og samarbejde, selvom samfundet ellers er lukket. Danskernes tankegang er blevet mere digital, og det vil mærkes i kommunerne - også når samfundet åbner op igen.

”Vi har overhovedet ikke været vant til at arbejde i skyen før corona, men folk er blevet tvunget til lynhurtigt at omstille sig, og mange af vores brugere er blevet glade for det. Coronapandemien har ændret på vores digitale behov og vores digitale mindset. Det giver mening, det er fornuftigt, og det er effektivt. Den tendens håber jeg fortsætter,” siger Kim Schaarup Sørensen.

I Sorø Kommune har pandemien - og dermed behovet for omstillingen til skyen - ændret på den overordnede strategi:

Her får du it-chefernes bedste råd til andre, der gerne vil fremtidssikre deres it-platform mod pludselige forandringer:

  1. Vær forberedt på det værste, forsøg at se fremad og vær et skridt foran. Fx ved at have en god basisplatform, der er skalerbar. Der findes alternativer til wi-fi, fx 4G, som gør det muligt at arbejde alle steder fra
  2. Sørg for at have tilstrækkelig netværkskapacitet. MPLS er meget benyttet, men i Sorø Kommune har de fiberforbindelse som en del af infrastrukturen. Det har gjort det muligt at skrue op for hastigheden efter behov
  3. Vær opmærksom på, hvor de mest kritiske systemer er driftet. Ved at have systemerne i skyen kan alt administreres alle steder fra.

Ifølge KITA-formand Henrik Brix er muligheden for hurtigt til at kunne omstille sig digitalt kritisk for kommunerne.

”Der kommer flere og flere leverandører på markedet for it i takt med den digitale udvikling. Samtidig er kommunernes behov for specialtilpasset it faldende. Kombineret med, at standardsoftware kan mere og mere, så forudser vi en bevægelse mod, at flere og flere kommuner vil bruge standardfunktionalitet fra cloud-løsninger som en form for digitalt kludetæppe,” udtaler han i et interview med SKI.

Læs hele interviewet her.