>

Som asset manager i Aarhus Kommune er Christian Thraner ansvarlig for de knap 18.000 pc’er, som kommunens ansatte dagligt bruger – og han arbejder med hele pc-livscyklussen: fra indkøb og kontraktstyring over klargøringsprocesser og garantihåndtering til muligt tilbagesalg.

Christian Thraner er deltager i ekspert- og faggruppen på 50.40 Computere og it-tilbehør. Aftalen er en del af det fællesoffentlige indkøbsprogram, og kommuner, regioner og andre offentlige organisationer har mulighed for at tilslutte sig aftalen frem til den 10. marts 2022.

”I Aarhus Kommune vil vi gerne være med til at forme den nye aftale og bidrage med nogle af de erfaringer, vi har fra vores køb og brug af computere. Folk vil nok kalde mig en blanding af akademiker og fagnørd, og det er også derfor, at jeg sidder med i begge grupper. Jeg synes, den nye aftale tilgodeser alles behov og er tidssvarende for den udvikling, vi ser på computerområdet,” fortæller Christian Thraner.

Som asset manager er en af de vigtigste opgaver at holde styr på pc’erne i kommunen. Her er data et afgørende redskab for Christian Thraner. Opgaven kræver nemlig ikke kun indblik i, hvordan hver computers nuværende tilstand er, så den lever op til den enkelte medarbejders behov, men også et blik på, hvornår den har brug for en opdatering, et nyt batteri eller for at blive udskiftet.

I Aarhus Kommune har de arbejdet med asset data og datastyring af computere i flere år. Nu bliver det en del af den kommende SKI-aftale, hvilket glæder Christian Thraner:

”Der har fra flere i ekspert- og faggruppen været et stort ønske om, at der bliver bygget et API som en del af aftalen, som alle tilsluttede organisationer kan få gavn af – hvis de vil. Det giver mulighed for at styre sin pc-park gennem data og se, hvordan en computer yder netop nu, hvor mange pc’er man har på lager, eller hvilke der skal tilbageleveres til leverandøren. Derudover kan vi også samle data, så vi kan se, hvornår hvilke reservedele skal udskiftes for at forlænge pc’ens levetid,” siger han og fortsætter:

API (Application Programming Interface) er en softwaregrænseflade, der giver mulighed for at trække informationer fra et stykke hardware eller software til et andet. Fx kan det trække data på computere, der giver brugbare info i et styringsprogram.

”Det er et kæmpe aktiv at kunne forudse, hvornår vi skal købe nye computere og reservedele. Et API og asset data giver fleksibilitet til at kunne forecaste ens behov og bestille nye computere i god tid, så vi gør os uafhængige af fx leveringsvanskeligheder. API er bygget på standarder, så det vil være let at indarbejde hos alle, hvilket giver mulighed for at dele viden og data og udnytte vores pc’er optimalt. Det kommer både større og mindre organisationer til gode, og jeg synes, det er en stor fordel at blive en del af sådan et API-netværk, når man tilslutter sig aftalen.”

Den kommende 50.40 Computere og it-tilbehør læner sig op ad den eksisterende aftale og vil omfatte bærbare og stationære computere samt tilbehør i form af batterier, dockingstationer, strømforsyninger, mus og tastaturer, skærme samt forskellige ydelser.

Som noget nyt vil aftalen indeholde en delaftale for indkøb af skolecomputere. Her har de i Aarhus Kommune indtil nu brugt SKI-aftalen 02.02 Computere, men de ser frem til at kunne købe dem på 50.40 Computere og it-tilbehør i stedet.

”Skolecomputere er typisk billigere produkter. Jo mere vi køber, desto bedre kan prisen blive. Derfor giver det fin mening, at de har fået egen delaftale, så der bliver bedre mulighed for at opnå besparelser og få bedre rådgivning. Det har vi arbejdet for i faggruppen,” forklarer Christian Thraner.

50.40 Computere og it-tilbehør har et grønt fokus i hele værdikæden. Bæredygtighed er tænkt ind i alle aftalens dele i forhold til produktion, logistik, levering, anvendelse og produktets efterliv. Der er fx indført leveringsgebyr for små ordrer, mens differentieret leveringstid gør det muligt at få leveret produkterne med en mere bæredygtig transportform - fx skib eller tog.

Aftalen skal imødekomme de bæredygtighedskrav, som omgivelserne stiller her og nu, men også dem som måtte komme til i aftalens levetid. Det har været et vigtigt emne i ekspert- og faggruppen:

”Opgaven med at skabe en bæredygtig aftale har været vigtig for os, både i ekspert- og faggruppen, men også for Aarhus Kommune. Udviklingen af teknologi på computerområdet og kravene hertil er hurtigt voksende, så vi har prøvet at finde en passende facon at indtænke grønne løsninger i alle dele af aftalen,” fortæller Christian Thraner.

I det hele taget er han godt tilfreds med de resultater, som er opnået i begge grupper.

”Vi har været en god blanding af små og store organisationer i fag- og ekspertgruppen. Stemningen har været ekstremt god med fokus på et fælles mål om at skabe en god aftale for alle. Vi har i begge grupper arbejdet for at undgå at gøre aftalen unødigt kompleks, men der har også været villighed til, at alles behovs skulle tilgodeses – de smås såvel som de stores.”

Du kan tilslutte dig 50.40 Computere og it-tilbehør til og med den 10. marts. Se her, hvordan du gør.

50.40 Computere og it-tilbehør er en del af det fællesoffentlige indkøbsprogram og Statens Indkøbsprogram. Aftalen er et genudbud af den eksisterende aftale på området med justeringer i overensstemmelse med input fra de offentlige organisationer.

Sortimentet på aftalen inddeles i to delaftaler:

  • Delaftale 1: Administrative arbejdspladser
  • Delaftale 2: Basis- og skolecomputere.

Hver delaftale bliver en eneleverandøraftale, hvor de tilsluttede organisationer kan købe direkte hos leverandøren, når sortimentet på aftalen dækker deres indkøbsbehov. Det vil være muligt at købe ind via e-katalog og webshop med punchout.

Aftalen forventes at træde kraft den september 2022.

Se her, hvordan du tilslutter dig.