>

Danmark står i en ekstraordinær situation på grund af coronavirus. Regeringen anbefaler, at alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjemsendes, så vi begrænser smitten. Det betyder, at der er pres på både virksomheder og offentlige ansatte.

Generelt søger SKI at sikre fremdrift i udbudsfaserne på alle kommende aftaler i hjemsendelsesperioden, så den nuværende situation med coronavirus får mindst mulig betydning for aftaledækningen i fremtiden. Men SKI ønsker naturligvis også at tage hensyn til både kunder og leverandører, der er udfordret på medarbejderressourcer og er nødt til at prioritere skarpt mellem opgaver. Derfor vurderer SKI fra sag til sag, om der er behov for at justere i diverse tidsfrister for så vidt muligt at give alle parter den nødvendige tid.

Hold dig orienteret om ændringer i tidsfrister på ski.dk

SKI har foreløbig forlænget enkelte tilbuds- og høringsfrister samt implementeringsperioder. Vi forventer, at det også kan blive nødvendigt i den kommende tid.

De direkte berørte tilbudsgivere, leverandører og kunder vil så vidt muligt få direkte besked pr. mail, når der sker ændringer i tidsfrister.

Du kan også følge med på de enkelte udbudssider, hvor vi løbende opdaterer med nyeste status.

Du finder alle igangværende og kommende udbud her. ​

Kontakt SKI, hvis du oplever problemer med tidsfrister

Vi forsøger i planlægningen at tage højde for de særlige udfordringer, både kunder og leverandører oplever i denne periode, ligesom vi også tager højde for eventuelle nye anbefalinger fra regeringen.

Oplever du problemer med konkrete tidsfrister, er du velkommen til at kontakte den udbudsansvarlige.​​