>

Hjemmearbejde og lokale smittebølger samt nedlukning af virksomheder og hele byer er nogle af de følger, COVID-19 fortsat bringer med sig. Samtidig præger stigende priser på råvarer, lange leveringstider og i sidste ende varemangel det globale marked, som mange producenter og underleverandører kigger ind i lige nu.

I Danmark presser udfordringerne sig også på, og det kan mærkes hos leverandører på SKI-aftaler. Mange af dem er afhængige af det globale produktions- og transportapparat. Det er en problematik, der gælder generelt - og ikke kun på SKI’s aftaler.

Årsagerne er en kombination af flere forskellige faktorer: øget efterspørgsel efter komponenter og produkter generelt på flere vareområder, samt udfordrede forsyningskæder i bl.a. fragtmarkedet.

Det betyder, at du som SKI-kunde i perioder kan opleve forsinkelse på leverancen af dine indkøb.

Særligt på it-hardwareaftalerne er leveringstiderne udfordrede, herunder computere og tablets. Vi ser samtidig udfordringer på møbelområdet samt på en række andre vareområder. Fx melder globale producenter af underkomponenter samt ledende producenter af slutbruger-it-udstyr samstemmende, at den aktuelle situation fortsætter indtil midten af 2022.

SKI ved, at forsinkelserne har betydning for din organisations drift, og det er derfor en vigtig problemstilling for SKI og vores leverandører. Vi orienterer løbende om eventuelle forsinkelser samt andre leveranceudfordringer via aftalesiden for de berørte aftaler. 

Når du lægger din bestilling på en SKI-aftale, kan du således holde dig orienteret om forsinkelser i listen af statusopdateringer på aftalesiden. Her kan du også se, hvordan du skal forholde dig i den konkrete situation.

Spørgsmålet om force majeure

Da pandemien ramte, undersøgte SKI, hvorvidt leverancer på rammeaftalerne kan omfattes af force majeure. Konklusionen er, at man ikke kan foretage en dækkende, samlet vurdering af, om force majeure er indtruffet som følge af COVID-19 på tværs af SKI’s rammeaftaler. Der vil i hvert enkelt tilfælde skulle foretages en konkret vurdering af, hvorvidt den konkrete situation er force majeure jf. rammeaftalen, og om force majeure reelt forhindrer levering.

Skal en situation være omfattet af force majeure skal der være ’leveringsumulighed’ – og i juridisk forstand vil COVID-19 i de fleste situationer næppe kvalificere til force majeure.

Hvad gør SKI - og hvad kan du selv gøre?

SKI er i tæt dialog med vores leverandører om, hvor vigtige leverancerne er til det offentlige. Vi har løbende drøftelser om situationen for at være bedst muligt opdateret på situationen på tværs af aftalerne.

Desværre kan SKI ikke tvinge de globale producenter til at prioritere det danske marked over andre centrale markeder. SKI opfordrer derfor alle offentlige indkøbere til at forholde sig til følgende i det daglige indkøb, hvor du helt konkret kan:

  • Planlægge og forecaste dine indkøb frem i tid og foretage bestillinger i god tid
  • Samle dine indkøb i større samlede ordrer ad gangen
  • Gå i dialog med leverandørerne om mulighederne for levering af tilsvarende produkter på aftalerne
  • Undgå at opkræve bod ved leveringsudfordringer, da det i den nuværende situation ikke vil virke adfærdsregulerende.

Skulle der opstå yderligere udfordringer, eller modtager vi nye varsler om force majeure, vil du blive opdateret herom via statusopdateringerne på den enkelte aftaleside.