>

Man kan efterhånden ikke sige ’offentlige indkøb’ uden at tilføje ’grønne’, ’bæredygtige’ eller ’klimavenlige’. Og det er der ifølge Connie Hedegaard en rigtig god grund til. Vi mærker nemlig klimaforandringerne mere og mere, og klimaet er i stigende grad blevet en trusselsforstærker.

”For 10 år siden – dengang COP15 blev afholdt i København – sagde forskerne: ’I har 10 år tilbage. Men fra 2020 vil vi virkelig mærke klimaforandringerne.’ Og det gør vi så nu. Skovbrænde i Australien og Californien, oversvømmelser, tørke og voldsomt vejr. Det fortæller os, at der er noget helt galt med den måde, vi skaber vækst på.”

Sådan indledte Connie Hedegaard dystert sin tale på SKI’s Årsdage i København og Aarhus. Men der var også plads til optimismen. For lige netop offentligt indkøb er en af de lavthængende frugter, når Danmark skal nå sit mål om 70 pct. reduktion af CO2 i 2020.

Ifølge Connie Hedegaard er der tre vigtige forudsætninger, vi skal have på plads for at lykkes med en grøn omstilling af det offentlige indkøb: Vi skal være rollemodeller for resten af befolkningen, vi skal arbejde meget mere cirkulært, og vi skal tænke strategisk og langsigtet.

”Der er enorme muligheder i offentlige indkøb, men hvis de fine ord ikke meget snart omsættes til handling, så står vi med en ung generation, der er frustrerede, bliver polariserede og måske også det, der er værre. Vi har et stort ansvar for at gøre løsningerne synlige og attraktive. Vi skal vise, at vores samfund er et, man gerne vil være en del af,” sagde Connie Hedegaard og fortsatte:

”Når vi køber ind på vegne af os alle sammen, alle skatteydere, alle danskere, er det naturligt at gøre det med de fremtidige udfordringer og fremtidige mål for øje. Det nytter ikke noget at købe ind til samfundet af i går. Det er nemlig svært at overbevise hr. og fru Danmark, hvis det offentlige ikke selv har det grønne med. Ikke bare engang imellem, men hver eneste gang!”

Med den forudsætning på plads gik Connie Hedegaard videre til næste. For vi skal have et nyt paradigme i offentlige indkøb. Vi skal væk fra at tænke på anskaffelsespriser og hen mod at tænke cirkulært. Helt konkret skal vi både se på Total Cost of Ownership (TCO), vi skal lave livscyklu​sanalyser, vi skal tænke på efterforbrugsfasen, og vi skal tænke det grønne og bæredygtige ind allerede i designfasen. Det gør vi blandt andet ved at blive bedre til at samarbejde på tværs, så vi hurtigere kommer frem til de gode løsninger.

Men for at vi for alvor flytter noget, kræver det til sidst, at offentlige indkøb bliver brugt mere strategisk til at skabe innovation. Her gav Connie Hedegaard konkrete eksempler fra vores nordiske naboer, der med den offentlige indkøbsmagt fik flyttet markeder og skabt innovation. Det kræver dog, at dem, der sidder på pengene, skal tænke langsigtet:

”De politikere, der har travlt med at sige, at den grønne omstilling ikke skal koste borgerne noget, og ikke må koste erhvervslivet noget. Glem det. Det er en investering, og den kan godt betale sig hjem. Det er billigere end at lade stå til og ikke gøre noget, men vi kommer da til at lave om på nogle ting. Det er ikke filantropi, der driver det,” sagde Connie Hedegaard inden hun sluttede af med en opfordring til de mange offentlige indkøbere i salen:

”Politikerne siger, de er klar. Industrien siger, de er klar. I sidder med viden om og bud på, hvordan de mange fine ord kan omsættes til handling, så jeg kan kun slutte med at ønske jer alle sammen rigtig god arbejdslyst.”