>

Når en kommune i dag skal bygge en skole eller anskaffe fødevarer til kommunens plejehjem, belaster det på CO2-kontoen. Der er nemlig en tæt sammenhæng mellem kommunernes forbrug i kroner og den samlede CO2-belastning. Det viser de rapporter, kommunerne modtog i starten af året. Her fremgår det, hvor meget CO2 en kommune udleder på baggrund af deres indkøb, og forbruget sammenlignes med resten af landet.

Med udgangspunkt i kommunernes indkøbsdata og på baggrund af en fællesoffentlige metode udarbejdet af Energistyrelsen og Økonomistyrelsen har SKI beregnet kommunernes udledning via indkøb. Rapporterne er et nyt og vigtigt redskab for kommunerne til at arbejde med den bæredygtige omstilling – et redskab, der er stor efterspørgsel på i kommunerne, fortæller SKI’s økonomidirektør Jonas Klinting:

”Tallene har bestemt deres begrænsninger. Men klimaet venter ikke på perfekte data, og vi må ikke lade det perfekte blive det godes værste fjende. De danske kommuner vil gerne bidrage til at reducere det danske CO2-aftryk, men de efterspørger viden om, hvor de skal sætte ind. Her kan rapporterne gøre en forskel. For selvom data ikke er perfekt, er det alligevel lidt af et kvantespring i forhold til, hvor vi var før.”

Rapporterne baserer sig på den fællesoffentlige metode for at opgøre CO2e-udledningen baseret på indkøbet. Metoden er udarbejdet af Energistyrelsen og Økonomistyrelsen.

Overordnet er metoden baseret på en kategorisering af de kommunale fakturaer, som kobles til en udledningsdatabase (EXIO base), der opgør CO2e-udledninger via emissionsfaktorer målt som udledning pr. indkøbskrone for den enkelte kategori.

Hver kommune har modtaget en rapport. I rapporten kan kommunerne se deres placering i forhold til andre kommuner og det indkøbsfællesskab, de er en del af.

Selvom der er mange begrænsninger og forbehold, som er vigtige at tage, er CO2-rapporterne stadigt et brugbart redskab. Det understreger Katrine Pape Huldahl, der er chef for CSR og bæredygtighed i SKI. Hun er dagligt i dialog med kommunerne om, hvordan de kan integrere bæredygtige hensyn i deres indkøb.

”Rapporterne giver kommunerne en indikation af de kategorier, hvor de udleder mest og måske derfor har det største reduktionspotentiale. Både ved at synliggøre klimaaftrykket fra indkøbet fordelt på de enkelte kategorier og ved at sammenholde klimaaftrykket pr. borger med andre kommuner eller landsgennemsnittet. Herudover viser rapporterne også, hvilke af kommunens leverandører der sandsynligvis er de mest udledende. Der kan være gode grunde til begge dele, men det er oplagt at dykke ned i forklaringerne bag tallene og se, om der kan igangsættes indsatser, der kan skabe grundlag for reduktioner."

Der er også hjælp at hente fra SKI, hvis man vil zoome ind på de indkøbskategorier, SKI dækker:

”På SKI-aftaler som fx møbler, fødevarer og forbrugsartikler ligger SKI inde med data om, i hvor høj grad kommunen køber miljømærket og økologisk ind. Det sender vi ud til kommunerne flere gange om året. Derudover kan man altid kontakte os for at høre, hvilke data vi kan trække, der kan understøtte kommunernes grønne indsats,” siger Katrine Pape Huldahl og fortsætter:

”Fx har vi på flere aftaler stillet krav om, at leverandøren skal levere statistikker over indkøbet til de offentlige kunder. Det betyder, at kunderne kan monitorere og måle på indkøbet i både enheder (fx kg) og i CO2. Det gælder blandt andet på den kommende fødevareaftale, hvor man kan bruge statistikkerne, hvis man ønsker at implementere en CO2-afgift på sine fødevareindkøb.”

På den enkelte aftaleside på ski.dk kan du læse mere om de grønne krav på aftalerne og finde gode råd til, hvordan du køber grønt ind. Du finder alle aftalerne i aftaleoverblikket.

Du kan også læse mere om SKI’s arbejde med grønne og bæredygtige indkøb her.