>

Adm. direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen udtaler: ”I SKI tager vi kraftigt afstand fra alle former for bestikkelse og underslæb. Vi ser derfor med stor alvor på dommen”.

Signe Lynggaard Madsen fortsætter: ”Siden sagen begyndte at rulle i sommeren 2015, har vi stillet en række krav til Atea A/S. Vi har dels krævet, at Atea A/S samarbejdede fuldt ud med politiet om opklaringen af sagen, dels at Atea A/S igangsatte en række tekniske, organisatoriske og personalemæssige tiltag, så vi kunne blive betrygget i, at vi aldrig igen kommer i en lignende situation”.

På baggrund af byrettens dom har SKI sammen med Moderniseringsstyrelsen bedt Atea A/S om en grundig redegørelse for dommen og de initiativer, som Atea A/S har taget siden 2015. SKI vil bede Kammeradvokaten om at vurdere Atea A/S’s redegørelse og dokumentation. På den baggrund vil SKI og Moderniseringsstyrelsen vurdere, hvilke konsekvenser dommen skal have for det fremtidige forhold til Atea A/S.

Signe Lynggaard Madsen udtaler: ”En sådan sag er heldigvis ikke hverdagskost. Der er rigtigt meget udbudsjura i sagen, og vi har behov for et oplyst og gennemarbejdet grundlag at stå på, før vi kan beslutte, hvad der skal ske. Vi har derfor bedt Kammeradvokaten om at granske dommen, vurdere dokumentationen og tiltagene fra Atea og komme med anbefalinger til vores handlemuligheder”.

Ligeledes opfordrer SKI alle offentlige myndigheder, der bruger SKI’s aftaler, til at afvente SKI’s og Moderniseringsstyrelsens vurdering, før man foretager køb hos Atea A/S på SKI’s aftaler.

Signe Lynggaard Madsen udtaler: ”Vi har vores primære fokus på de mange myndigheder, der løbende har brug for at købe IT i hverdagen. Min anbefaling er, at de afventer vores endelige vurdering af konsekvenserne af dommen. Og kan de ikke vente, så i det mindste at gøre et køb ved Atea A/S betinget af vores vurdering.” 

Du kan se Moderniseringsstyrelsens udtalelse om konsekvenserne ved sagen her.

  • Atea A/S er en af nordens største IT-leverandører, og Atea A/S er leverandør på 10 af SKI’s indkøbsaftaler.
  • SKI forventer, at modtage redegørelsen fra Atea i løbet af næste uge. Herefter vil SKI bede Kammeradvokaten om at vurdere redegørelsen og dokumentationen. Først herefter vil SKI sammen med Moderniseringsstyrelsen vurdere, hvilke konsekvenser dommen skal have for det fremtidige forhold til Atea A/S.
  • ”Self-cleaning”: I henhold til udbudsloven har en leverandør, der er dømt for bestikkelse, mulighed for ”self-cleaning” – dvs. en mulighed for at dokumentere sin genetablerede pålidelighed. Det er den offentlige ordregiver, der konkret skal vurdere, om virksomhedens dokumentation er tilstrækkelig.
  • Atea A/S har meddelt, at de accepterer dommen. Anklagemyndigheden kan anke dommen frem til d. 11. juli 2018.