>

Flere medier har skrevet, at bestikkelsessagen indledes 10. oktober 2017 i Retten i Glostrup. Tiltalt er tidligere offentlige it-chefer, tidligere chefer hos Atea samt selskabet Atea A/S. Sidstnævnte er leverandør på en række af SKI’s indkøbsaftaler, og SKI har derfor fået spørgsmål om, hvordan vi forholder os til sagen. Vi giver spørgsmålene videre til SKI’s markedsdirektør, Rasmus Lund Kongsgaard, så I alle kan læse med.​

”SKI ser med stor alvor på bestikkelse. I alle vores indkøbsaftaler fremgår det derfor klart, at SKI kan ophæve kontrakten, hvis der foreligger en endelig dom for bestikkelse. Så det korte svar er ja. På nuværende tidspunkt er der rejst tiltale mod Atea A/S som juridisk person samt bl.a. en række tidligere Atea-medarbejdere, og ingen dom er afsagt endnu.

Da SKI i sommeren 2015 fik kendskab til sigtelserne igennem medierne, stillede vi en række yderligere krav til Atea. Det var et klart krav, at Atea skulle samarbejde fuldt ud med de relevante undersøgelsesmyndigheder. Et andet krav var, at Atea skulle igangsætte en række tekniske, organisatoriske og personalemæssige tiltag for at modvirke bestikkelse. Atea har arbejdet på dette i samarbejde med advokatfirmaet Nielsen Nørager og Revisionsselskabet Deloitte – og Atea har løbende orienteret SKI om forløbet.

Atea har samtidig garanteret over for SKI, at der ikke er foregået bestikkelse i forbindelse med, at der er indgået rammeaftaler med SKI eller i forhold til indkøb på SKI’s rammeaftaler”.

Hvad gør SKI i forhold til den kommende retssag?

”Som sagt ser vi på bestikkelse med stor alvor. Når det er sagt, er det op til domstolene at vurdere, om Atea skal dømmes. Vi følger sagen nøje og afventer rettens gang. Så snart vi kender resultatet, vil vi sammen med Kammeradvokaten og Statens Indkøb gennemgå afgørelsen og vurdere konsekvenserne”.

Hvad skal man gøre, hvis man har Atea A/S som leverandør via en SKI-rammeaftale?

”Der er endnu ikke afsagt dom, og det er op til domstolene at vurdere, om Atea skal dømmes. Så det korte svar er, at man skal afvente dommen, som forventes af falde i februar 2018. Når vi sammen med Kammeradvokaten og Statens Indkøb har gransket resultatet, melder vi hurtigst muligt ud, hvilke konsekvenser det vil have for kunderne på de eksisterende rammeaftaler, og hvordan vi vil håndtere kommende udbud”.

Der forventes at falde dom i sagen i februar 2018.

Spørgsmål

SKI står klar til at svare på spørgsmål. Skriv til kundeservice@ski.dk​ eller ring på 33 42 70 00.

***

FAKTA: Hvad siger udbudsloven om bestikkelse – ultrakort fortalt

En ordregiver er forpligtet til at udelukke potentielle leverandører, hvis de har fået en endelig dom for bestikkelse. Udbudsloven giver dog mulighed for, at potentielle leverandører, der er dømt for bestikkelse, kan rense sig selv (også kaldt self cleaning).

I forhold til SKI’s eksisterende kontrakter anses det som en væsentlig misligholdelse, hvis en leverandør opnår en endelig dom for bestikkelse. Det er dog en mulighed, at ordregiver vælger ikke at ikke at ophæve kontrakten, hvis det vurderes, at selve kontraktophævelsen ikke er proportional med leverandørens handlinger. Her kan der i vurderingen blandt andet lægges vægt på, hvilke tiltag leverandøren har igangsat med henblik på at forhindre gentagelse, samt i hvilket omfang leverandørens procedurer på tidspunktet for fejlen har været tilstrækkelige.

Afsnittet er baseret på Udbudslovens § 135 – 138 samt SKI’s kontraktbilag.